PowerBridge M10 - historie, současnost, budoucnost a legálnost

22. července 2012 v 9:49 | Michal Klečka |  Telekomunikace
V tomto článku rekapituluji (ne)spolupráci naší společnosti s výrobci spojů pro pásmo 10,5 GHz od roku 2006 do současnosti, popisuji vznik zařízení Ubiquiti PBM10, jeho certifikaci a na závěr rekapituluji důvody, proč je zařízení zcela legální prodávat a provozovat v ČR.

rok 2006:
Společnost i4 Portfolio s.r.o. (předchůdce i4wifi a.s.) prodává svým zákazníkům 10 GHz spoje značky Summit (www.summitd.cz). Spolupráce byla předem domluvena na osobní schůzce se zástupci společnosti Summit Development. Zákazníci jsou nadšení a začínají spoje objednávat ve velkém.

Ze dne na den společnost Summit Development pod záminkou "neoprávněného použití fotografií" ukončuje spolupráci a odmítá dodávat firmě i4 Portfolio nové spoje.

Pravděpodobný skutečný důvod je ten, že se nechce dělit o marži s naší obchodní společností a zisk chce mít jen pro sebe. O tomto však nechceme spekulovat, pravý důvod ukončení spolupráce neznáme.

Mimochodem, jeden subjektivní pohled na to, jak vznikla společnost Summit Development, si můžete přečíst zde: http://blog.orcave.com/index.php?itemid=58 (stojí to za to).

2006 - 2008:
Společnost i4wifi (vzniklá sloučením InWiFi a i4 Portoflio) prodává dále 10 GHz spoje SUMMIT UNI10, jen je musí nakupovat "tajně", prostřednictvím spřízněných prostředníků.

Léto 2009:
Společnost i4wifi je oslovena firmou Miracle (www.miracle.cz), aby prodávala spoj Orcave. Alcoma šlape v segmentu ISP Miraclu na paty a ten cítí, že mu ujíždí vlak. Nemá žádnou levnou all-in-one jednotku (pouze samostatné ODU a IDU) a všem je již jasné, že budoucnost masových prodejů je právě ve "full outdoor". Bohužel Miracle nebyl schopen nabídnout konkurenční cenu, takže vlak ujel zcela. Více opět zde: http://blog.orcave.com/index.php?itemid=57 (opět zajímavé čtení). Spoje Orcave jsme po čase přestali zákazníkům prodávat a nikomu nechyběly.

Podzim 2009:
Společnost Racom oslovila naší firmu s žádostí, že by byla ráda, kdyby i4wifi prodávala jejich spoje RAY (http://www.racom.eu). Již od začátku však spolupráci provázely pochybnosti. Například jsme se nesměli dozvědět cenu zařízení ("bude oznámena později"), společnost neměla vyjasněnou koncepci prodeje a nakonec se ukázalo, že je opět cenově mimo (byť možná technologicky převyšovala tehdejší konkurenty). K navázání spolupráce ve finále nedošlo.

Zima 2009:
Více méně zkrachovala jednání naší firmy se všemi českými výrobci 10 GHz spojů. Pro některé nebyla naše firma dost dobrá, aby mohla jejich "špičkové" spoje prodávat. Jiní přestali odpovídat na emaily a telefonáty bez jakéhokoliv vysvětlení. A další nám chtěli diktovat ceny (hlavně minimální), za které spoje máme prodávat. Dlouho jsme přemýšleli proč, pak jsme přišli na to, že asi chtějí vše prodávat sami a nás mít pouze jako bezplatnou výkladní skříň.

Jako největší partner americké společnosti Ubiquiti v Evropě se tedy obracíme na zakladatele této společnosti a hlavního vývojáře, pana Roberta Peru, s projektem vývoje 9/10 GHz miniPCI karty kompatibilní s Mikrotik RouterOS.

Vznikl prototyp karty UBNT XR10, kterou jsme dokonce již prezentovali našim vybraným VIP zákazníkům, ale nakonec byla tato koncepce zavržena z důvodu nejasností ohledně podpory ze strany Mikrotiku a velkých technických problémů spojených s konektory, kabely a anténami.
2010:
Na pražské konferenci Ubiquiti (http://i4wifi.blog.cz/1011/ubiquiti-airmax-conference) byla poprvé představena jednotka PowerBridge M10. Kromě několika málo anonymních komentářů na našem blogu tomu nikdo nevěnuje pozornost.

Podzim 2011:
Vývoj a firmware jednotky PBM10 je hotov a Ubiquiti spouští proces certifikace CE dle norem nutných pro provoz v ČR. Společnost i4wifi, jako autorizovaný distributor pro celou EU, poprvé zveřejňuje předpokládanou cenu jednotky v českých korunách a v řadách tuzemských výrobců 10 GHz spojů nastává hysterie:

ČMI (dříve Testcom), který certifikaci započal provádět, s námi přestává komunikovat (konkrétně pan Šebek) a tak musíme proces certifikace přesunout na Slovensko, kam snad ještě prsty velkých hráčů nesahají (všechny notifikované osoby v rámci EU mají rovné postavení a je tedy jedno, zda prohlášení o shodě vydá notifikovaná osoba v ČR, Slovensku, Rumunsku či ve Francouzské Guyaně).

Pan Rejžek z Alcomy žoviálně prohlašuje ("kluci, klid..."), že zařízení je nelegální, že neplní tu či onu normu a že vykoupí všechny spoje, které kdo do Alcomy pošle:


Ačkoliv jsme ještě neprodali ani jediný kus, přichází na ČOI udání od našeho zákazníka (http://i4wifi.blog.cz/1202/kterak-jsme-hada-na-prsou-hrali), že prý uvádíme na trh výrobek, který nemá prohlášení o shodě.

V komentářích na blogu jest nám vyhrožováno, že někdo dorazí do naší prodejny a vše rozmlátí a zapálí…., pak zase, že nás zastřelí.

Následně jsme se již diskuzemi jen bavili, a když aktivita těch nejzábavnějších diskutérů opadala, stačilo zveřejnit jakoukoliv zmínku o PBM10 (např. zde http://i4wifi.blog.cz/1203/prvni-powerbridge-m10-v-cr ) a vše jelo na novo.

Další diskutující stále dokola opakují, jak i4wifi ničí dosud použitelné frekvenční pásmo a že technologie TDD je neefektivní.

Většina našich zákazníků ale chápe, že i4wifi jen poslouchá přání zákazníků a prodává to, co zákazníci požadují a výrobci vyrábějí. Když to nebude dělat i4wifi, bude to dělat jiná firma, třeba polská nebo slovenská.

Co se týká efektivity systémů TDD a FDD, sám ČTU v odůvodnění svého VO-R/14 konstatoval, že vždy záleží na úhlu pohledu uživatele. Obecně je konstrukce spojů TDD považována za efektivnější, protože umožňuje dynamicky měnit šířku zabraného frekvenčního pásma dle směru přenášených dat. Toto většina FDD spojů nedokáže.

Dobrým příkladem je i mobilní síť GSM/3G. Jedním z mnoha důvodů přechodu z analogového systému NMT (který používal princip FDD) na nový digitální systém GSM/3G je právě výrazně vyšší efektivita systému s konstrukcí TDD.

Update: mobilní GSM/3G síť nevyužívá TDD, ale TDMA. Tedy pro vysílání a příjem jsou určeny jiné frekvence, které jsou však sdíleny více uživateli pomocí časových slotů. U technologie TDD jsou časové sloty používány pro "přepínámí" mezi vysíláním a příjmem.

Jaro 2012:
Spoj PBM10 získává certifikaci CE a notifikovaná osoba pro EU vydává prohlášení, že zařízení je plně ve shodě s normami EN 302 217-2-2 V1.3.1, EN 302 217-4-2 V1.1.3, EN 301 489-1 V1.8.1, EN 301 489-4 V1.4.1 a EN 60950-1:2006.

Zařízení vysílá na kanálech daných VO-R/14 a nepřekračuje maximálně povolený vysílací výkon.

Nic již tedy nebrání prodeji a používání zařízení v ČR

Na internetu vznikají různé petice, které se domáhají "zákazu PBM10". Nikdo ale neví, komu mají být adresovány, kdo by to měl "zakázat", proč a co by vlastně mělo být zakázáno.

ČTÚ spěšně vydává návrh nového VO pro pásmo 10,5 GHz a žádá o připomínky. Opět záplava žádostí o zákaz TDD provozu v pásmu 10,5 GHz. Zástupci "desítkářů" iniciují na ČTU různé schůzky a jednání, lobbing jede na 100%. Nicméně ČTÚ si (kupodivu) stojí na svém a hájí princip technologické neutrality.

Léto 2012:
V rekordně krátkém čase (jo, kdyby ČTÚ takhle pružně fungovalo i v jiných oblastech, např. regulaci kolektivního monopolu Vodafone / O2 / T-Mobile) je vydáno nové VO-R/14, které aktualizuje odkazy na platné normy, vypouští nadbytečné pasáže a explicitně povoluje používání vertikální a horizontální polarizace (kromě ostatních).

Někteří si však pletou slova "musí" a "může", takže pak na všechny strany šíří mystifikace, že VO-R/14 nařizuje používání pouze V/H polarizace.

Na webu alcoma.cz (http://www.alcoma.cz/cz/clanek/zmena+vo_14+k+pasmu+10+5ghz/?acid=1) se objevuje toto sdělení:

"Podle normy ČSN ETSI 302 217 je možné použít pouze lineární polarizaci, a to horizontální nebo vertikální s dostatečným polarizačním oddělením. Současná konstrukce spojů TDD toto nesplňuje!"

Sice Alcoma konkrétně neuvádí, že tím myslí PBM10, někteří čtenáři by ale ze znění textu mohli dojít k mylnému závěru, že konstrukce PBM10 nesplňuje normu ČSN ETSI 302 217.

To je velmi nesprávné tvrzení. Kdyby PBM10 nesplňovala tuto normu, notifikovaná osoba pro EU by nikdy neprohlásila, že zařízení je s touto normou v souladu a nevydala by prohlášení o shodě s touto normou.

Navíc, montáž jednotky PBM10 na anténu a stožár lze provést tak, že celý spoj vysílá ve vertikální a horizontální polarizaci. Na četné vyslovené i nevyslovené dotazy zákazníků, jak to udělat, jsme na našem webu zveřejnili postup takové montáže (http://www.i4wifi.cz/img.asp?attid=253292).

Dle informací z ČTÚ to trvalo pouze několik dní, kdy na úřad dorazilo další udání na naší firmu, že prý zákazníky nabádáme k tomu, aby "elektricky a mechanicky měnili stanici", což je dle VO-R/14 zakázáno.

Samozřejmě, že nastavení jiné polarizace pootočením ozařovače vůči anténě není "změnou stanice". Přání je ale otcem myšlenky, takže i tudy to některé firmy zkoušejí.

Jen taková osobní vsuvka: dlouho mně vrtalo hlavou, kde se v některých lidech bere ta obrovská zloba, nenávist a zášť. Jak moc musíte být zlý a zoufalý, abyste na někoho psali písemná udání na jeden úřad za druhým? Vždyť přeci i ten největší konkurent z naší branže je před armádou našich úředníků nakonec ještě dobrý spojenec. Co by se muselo stát, abych věnoval svůj omezený čas psaním "podnětů ke kontrole"?

Mnohokráte jsem neměl z kroků různé naší konkurence radost, ale vždy je to přeci nakonec profesní výzva - pokusit se být lepší, rychlejší, levnější atd.

Nikdy za námi nikdo nepřišel se domluvit, nikdo nezatelefonoval, nenapsal email. Nulová snaha k domluvě, spolupráci, respektu. Po znovu přečtení blogu Petra Nováka (http://blog.orcave.com/) o historii vzniku některých českých firem věnujících se pásmu 10,5 GHz mně to však došlo. Bohužel, je to ten typ lidí, kteří již nikdy nebudou jiní. Stejně, jako intelektuálně a finančně tunelovali své zaměstnavatele, posílali na sebe špehy, podváděli a lhali v minulosti, stejně se chovají i dnes.

Jak je to tedy nyní s legálností Ubiquiti Power Bridge M10?

1. i4wifi a.s. garantuje, že zařízení je plně legální prodávat a nakupovat a je vybaveno platným prohlášením o shodě.

2. i4wifi a.s. garantuje, že dle VO-R/14 platného od 10. července 2012 je zařízení plně legální provozovat a to jak s použitím křížové X polarizace, tak i při použití klasické V/H polarizace. Záleží pouze na preferenci uživatele.

3. i4wifi a.s. upozorňuje a nabádá všechny své zákazníky, aby jakékoliv vysílače pracující ve sdílených bezlicenčních pásmech (2.4, 5, 10, 24 GHz...) uváděli do provozu pouze na takových frekvencích, na kterých v bezpečně širokém okolí / směru nevysílá ani nepřijímá žádná jiná rádiová stanice. Jen tak mohou vedle sebe ve vzájemné symbióze ještě několik let (do roku 2015, viz dále) fungovat jak technologie TDD, tak FDD.

Dále nezapomeňte, že za provoz rádiové stanice dle VO vždy odpovídá její provozovatel.

P.S.:V kontextu celé Evropy stále platí, že ČR je se svým bezlicenčním pásmem 10,5 GHz výjimkou a do roku 2015 nejspíše bude toto pásmo harmonizováno dle doporučení ECC (CEPT/ERC/REC 12-05). Provoz všech FDD spojů bod - bod by se pak musel ukončit, pásmo bude podléhat individuálnímu oprávnění a bude určeno pouze pro P-t-MP.

A právě zařízení Ubiquiti PBM10 lze pouhou změnou firmwaru použít také jako multipoint.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Pat Pat | 22. července 2012 v 10:59 | Reagovat

To je jak zamávat ruskou vlajkou na býka.
Předpokládám 100 příspěvků za týden, očekávám velmi živou debatu. Mám dva spoje  s výkonem na -10db. Myslím že na +-99.9% nikoho neruším kolem moc desítek prostě není ale pětek stovky. Jediný levný způsob jak na kilometr a půl stabilně přenést stabilně 100Mb za 20 tisíc.

2 Jules Jules | 22. července 2012 v 12:41 | Reagovat

No, s jedním s Výrobců jsem na toto téma měl debatu asi před 3 roky.. Zazněla jednoduchá fakta.. Sedlák není firma typu, se kterou by někdo seriozní chtěl paktovat.. Desítkové spoje doposud byly a pořád jsou zbožím, které nemůže prodávat každý komu upadla zednická lžíce od ruky..

Konkrétně tento výrobce to řekl slovy: dej opici odjištěný granát do ruky a řekni: Nepouštěj..
Slova jako:  Výhradní zastoupení, cenový rozbor nákladů, nedefinované povinosti z jeho strany, kroky proti domluveným pravidlům.. Kdo zkusí pozná..
Pro mě i4wifi nebyla seriozní firmou, není a pravděpodobně nebude..

3 i4wifi i4wifi | 22. července 2012 v 13:48 | Reagovat

  Desítkové spoje doposud byly a pořád
jsou zbožím, které nemůže prodávat každý

A to je právě ten mentální blok a omyl lidí, kteří si nevidí přes špičku nosu. Totožné bludy prohlašovali před 12 lety  podobní mudrcové o frekvenci 2,4 GHZ, později o 5 GHz a nyní se opět posunuli o pár GHz dále. Kde berete to sebevědomí určovat, kdo něco "může" a "nemůže" prodávat?

4 Pavel Pavel | 22. července 2012 v 14:13 | Reagovat

Zavedení PB10 do pásma 10,5GHz je prakticky totéž, jako když se začaly prodávat koncákům dostupné WiFiny 802.11b.

Do té doby fungující BreezeNety, Motoroly atd.. v cenách desítek tisíc Kč se během roku staly pro komerční opy hromadou šrotu. Čistě tím, že se technologie dostala do rukou neprofesionálům kteří slova jako plánování, výpočet bilance spoje, dokumentace, rekognoskace pásma atd.. považovali za málem sprostá. Technici velkých operátorů se znají, mají rozum a domluví se (většinou).

No a teď se nám to jen opakuje o pár GHz výše. Praktické zkušennosti naštěstí ukazují, že moderní desítky (třeba zmíněný Racom) nemají s rušením od PB10 větší problém a shodit se jím nenechají.
Co tomu řekne taková GTS provozující desítek starých mnoho let hromady, to je jiná otázka. Až začnou městům padat kamerové systémy s přenosem analogového videa starými 10kami, to bude teprve sranda.

5 HH HH | 22. července 2012 v 14:35 | Reagovat

Kdyby tak čtu šlo po těch lidech co kanálově 10G ruší, právě nasazením PMB10, na třebas 1km nebo i 100m. Nikdo to neřeší, klasika tohoto státu, dle mě ČTU neplní roli regulátora a to už několik desítek let, je to instituce plná páprdů co si nevidí na špičku nosu. To co se stalo dříve s 5GHz a radarem ČHMU a nyní v 10GHz je toho důkazem. Takže kopejme optiky protože jen tak nás nikdo omezovat nebude.

6 pepe pepe | 22. července 2012 v 16:34 | Reagovat

Anebo jak jsou vsici na chudaky v i4 osklivy  jak jediny co lezi panu sedlakovi na srdci je blaho nas vsech
Pane Klecka dokud ste byli jeste ciste i4 bylo to fajn od slouceni to s vama jde z kopce co se ruzneho vymysleni tyce :(
Ano vystraste lidi jak to bude ciste p t mp pasmo ... doufam ze sem dostahnete pdobne sracky i na 17Ghz s podobnejma kecama jakto delate pro blaho nas vsech

Jinak asi nejsem cech ale sluvko muze je ve vo ze muzete vyuzit bud v nebo h, Pokdu by chteli napsat pouzivat jakoukoliv napisou to tam timto nam cini miznost pouzit bud v nebo h  o zadnem x tam neni ani slovo

7 Jules Jules | 22. července 2012 v 17:40 | Reagovat

[3]: To není mentální blok, to je zkušenost.. Stejně jako si nekoupím auto v drogerii nebo na tržnici, nechci něco na čem stojí a padá naše síť od někoho, kdo ani od základu nechápe fakt, že musí mít minimální technické a znalostní předpoklady, jehož jedinou odpovědí je, že to mám poslat zpět, abych to za 3 týdny dostal zpět, že jste problém nenašli.  
A vidím, že u Vás to není mentální blok, ale kulturní a rozvojový schod několika generací. To sebevědomí beru v tom, že podnikám 12 let, máme více než 5T připojek a rosteme. Divte se pane Klečko, bez Vás.  Nic Vám nezakazuju, je to váš lán pole, ale vy se s prominutím, tlačíte do mého. Přeji hodně úspěchů při prodeji baterek, větráků a tříkolek, ikdyž o vaší kompetenci i v  tomto oboru mám jisté pochyby, to víte zkušenost je nepřenositelná.

8 franta franta | 22. července 2012 v 18:40 | Reagovat

Budou se pak vracet penize za vsechny prodane kusy ? Kdyz uz ted stejne vsichni vime, jak to popravde je, tak me jen zajima zda to vsechno p. Sedlak vezme zpet ??

9 milan milan | 22. července 2012 v 19:35 | Reagovat

[1]:Jediný levný způsob jak na kilometr a půl stabilně přenést stabilně 100Mb za 20 tisíc.

Pokud budeme uvazovat ciste v rovine vlastniho prospechu, mate samozrejme pravdu. Otazka zustava co se stane v okamziku, kdy stejnou metodu aplikuje vas soused v panelaku a pak dalsi a dalsi. Kvalita takoveho prenosu dat pujde dolu az k nepouziti a vy si zrejme koupite zas novou krabicku za par korun. Tentokrat treba na 24 nebo 80GHz.

10 pepe pepe | 22. července 2012 v 20:16 | Reagovat

Bohuzel je o vse o pristupu znacne casti populace a neni to jen v bezdratovem prenosu , bohuzel dost lidi funguje systemem po nas potopa :( tohle je bohuzel dalsi zarny priklad tohoto pristupu
Na 2,4 to celkem chapu to je vec kterou si kazdej porodi domu a ruseni je habadej ale proc je v pytli i petka? ta se na prenosi skrze domaci zdi vylozene nehodi ? protoze ldii sou prasata a misto aby premejsleli a meli zakladni znalosti o radiu tak ba stozary sekaj co jim i4 nabidne jako cool vec :( petka z ezbytecne doku****y pasmo , proc to proboha delame i dalsim pasmu? nedokazeme se poucit z historie??? nevim jak ta historicka veta zni ale byla neco ve smyslu ze ti kdoz nejsou schopni se poucit z historie jsou predem urceni k zahube .... :(

11 milan milan | 23. července 2012 v 7:05 | Reagovat

[10]:proc to proboha delame i dalsim pasmu? nedokazeme se poucit z historie???

Protoze cena zarizeni je urcujicim faktorem vseho. Cenu ztraty pasma 10GHz nikdo z beznych uzivatelu neresi a neresi ji ani ti, kteri jsou na prodejich zarizeni na tato pasma zavisli. To co si i4wifi evidentne neuvedomuje je, ze tentokrat slapli do pasma, ktere az dosud neslouzilo primarne k pristupu do site, nybrz k provozu paternich spoju, ktere distribuovaly konektivitu k pristupovym bodum. Ve vysledku tedy muze dojit jedine k tomu, ze ISP budou nuceni patere zmigrovat do placenych pasem, cimz se navysi ceny telco sluzeb a doplati na to v konecnem dusledku zas jen ten uzivatel, ktery si puvodne od i4wifi koupil levne TDD pojitko na 10GHz v domeni, ze je to jediny levny zpusob, jak na 1,5km prenest 100Mb. V zacatcich prodeje mozna, casem zcela urcite ne.

12 Mira Mira | 23. července 2012 v 7:48 | Reagovat

Ke zminovane efektivite TDD a FDD systemu:

Je pravdou ze TDD system muze byt za urcitych podminek efektivnejsi nez system FDD. Jednou z techto podminek je globalni synchronizace casovani cele bezdratove site (vcetne okolnich siti), coz je zminovany priklad mobilnich operatoru.

Bohuzel PBM10 zadnou synchronizaci nema, diky cemuz se stava vyuziti 10GHz spektra v porovnani se soucasnymi FDD zarizenimi znacne neefektivni. Nehlede na pouzitou modulaci, ktera vraci technologicky vyvoj o nekolik let zpet.

UBNT se jiz drive pokouselo o synchronizaci v pasmu 5GHz (Rocket M5 GPS), coz je myslenka velmi dobra, ovsem dle vlastnich zkusenosti v provedeni UBNT prakticky nefunkcni (opravte mne pokud se mylim).

13 pepe pepe | 23. července 2012 v 8:16 | Reagovat

[12]: Ta myslenak gps synchronizace je dobra ale ak rikas zatim sem to nevidel nikde u nikoho realne fungovat, pokud to nekomu funguje rad se zajedu podivat
I4 zas vytrhava z kontextu jen to co se ji hodi do "kramu" a s oblibou pouziva starej reklamni trik ... vystrasime je a pak jim na to nabidnem "reseni" na coz clovek znaly problemu jen hodi usklebek bohuzel znacna cast "provozovatelu" bezdratu konci svou odbornosti tim ze umi naklikat v jednoduchem web rozhrani nejaky hodnoty ale princip prenosu je jim jaksi sumak :( .... kdyz se divam kolem sebe tak vetsina "techniku" jsou cviceny opice s klestema a trinactkou klicem :(

14 gigalama gigalama | 23. července 2012 v 8:32 | Reagovat

R.I.P. jedinému dalekonosnému volnému pásmu 10GHz.

15 pepe pepe | 23. července 2012 v 9:49 | Reagovat

[14]: Jen bych to upravil na jedinemu neplacenemu

16 pepik pepik | 23. července 2012 v 11:48 | Reagovat

Lidi, vy jste nepoučitelní :-DDD četli jste ten článek celý?! A co tento odstavec "Následně jsme se již diskuzemi jen bavili, a když aktivita těch nejzábavnějších diskutérů opadala, stačilo zveřejnit jakoukoliv zmínku o PBM10 (např. zde http://i4wifi.blog.cz/1203/prvni-powerbridge-m10-v-cr ) a vše jelo na novo." ... já se bavím s nimi :-))))))

17 pepe pepe | 23. července 2012 v 13:41 | Reagovat

Ja se porad drzim , stale mam jeste silu pripominat ze tohle nasazovat je kravina :D

18 asd asd | 23. července 2012 v 14:49 | Reagovat

Update: mobilní GSM/3G síť nevyužívá TDD, ale TDMA. Tedy pro vysílání a příjem jsou určeny jiné frekvence, které jsou však sdíleny více uživateli pomocí časových slotů. U technologie TDD jsou časové sloty používány pro "přepínámí" mezi vysíláním a příjmem.

I o oprave je to nepresne ;-) kdyz o tom nic nevim tak se do toho neseru

19 Veselý desítkář Veselý desítkář | 23. července 2012 v 16:00 | Reagovat

Díky za odkaz na http://blog.orcave.com/index.php?itemid=58 Konečně už víme, kdo je Jedlíkova "bílá kobyla".

20 Mik Mik | 23. července 2012 v 18:19 | Reagovat

Myslím že jediný kdo na tom vydělá bude Stát patažmo ČTU , když 10Ghz zkolabuje, jediná možnost bude koupit licencované frekvence a platit je státu.

Proto se ani není co divit že ČTU se chová tak jak se chová.

O korupci státních úředníků se mluví snad všude.

21 gigalama gigalama | 23. července 2012 v 21:28 | Reagovat

[20]: Přesně tak a I4 je s prominutím tak hloupá, že toto nevidí, ale pro p. Sedláka není nic než peníze, takže neřeší. Zatím i4 neukázala že to se zákazníkama myslí vážně...

22 pepe pepe | 23. července 2012 v 23:27 | Reagovat

je oni tam neco skrtli ze by opravovali blbosti co napsali ? Tak za to panu kleckovi pisu plus bod :)
konecne na blogu vidim i nejaky rekce i4 a nejen poznamka po letech ze se bavej ... bych uvital taky nejakou diskuzi od I4 kdy budou reagovat na odborne urovni a taky uroven od diskutujicich nejen aby se to zvrhlo urazkam na urovni " v hospode po deseti pivech " jak nekteri obcas ukazuji

23 2015 2015 | 24. července 2012 v 8:17 | Reagovat

V roce 2015 konečně skončí tyto žabomyší války a do kytek půjde takřka vše ze současné i budoucí 10GHz produkce (tp si jen jedna Ruská garážovka myslí že to její bastlení bude mít šanci). Proto se tomu směji a PBM10 držím palce, má aspoň nějakou šanci se víc zaplatit. Mimochodem - Jirous dělá k tomu 90cm antény.

24 2015 2015 | 24. července 2012 v 8:23 | Reagovat

Málem jsem zapomněl - tento týden se má rozesílat AirFiber. Dle prvních ne nezávyslích testů to dá 700Mbs FDD na 4míle což je nad 6km a nebude to na sahaře:) ono v Portoriku dost prší taky. Limity dodržuje už jen lama jak zaznělo na jedné nedávné konferenci. Tedy je se do pár měsíců i u nás nač těšit.

25 Breakman Breakman | 24. července 2012 v 10:27 | Reagovat

[20]: No, korupce je prima vec, ale jak z clanku vyplyva, nechavala to i4 merit na Slovensku, protoze s ni Testcom (Sebek) prestal komunikovat. Kdopak asi panu Sebkovi zaplatil?

A stejne tak vydani noveho VO v rekordne kratkem case. Kdopak asi "zasponzoroval" tohle?!

Jojo, kdyz uz rikate A, uvedomte si i B!

26 pepe pepe | 24. července 2012 v 12:45 | Reagovat

Testcom potazmo pan sebek ze prestal komunikovat? to za zas pohled a vyklad I4 a nez reknes A zjisti si to B

[25]:

27 Breakman Breakman | 24. července 2012 v 14:32 | Reagovat

[26]: Rad si poslechnu co o tom vis ty...

28 i4wifi i4wifi | 24. července 2012 v 17:54 | Reagovat

| Testcom potazmo pan sebek ze prestal
| komunikovat? to za zas pohled a vyklad I4

Jsme schopni to doložit několika emaily v odstupu několika dní.

Jen pro úplnost:

1) do té doby jsme s panem Šebkem emailem komunikovali,

2) nikoho z žádné korupce neobviňuji, jen konstatuji fakta

29 Černé svědomí Černé svědomí | 24. července 2012 v 20:23 | Reagovat

No ale s tím nic neuděláte, úplně stejnou zkušenost s ním mám já, Alcoma, Racom, KPE a ostatní výrobci. Proč si myslíte, že přeměření toho Výtvoru tak dlouho trvá? Je to práce na 3 dny..

Jinak je to poměrně chabá konstrukce, když tvrdíte, že se nic nedělo, tak jste museli na Slovensko..  Měří to totiž tým kolem Ing. Novotného ČMI, nikoliv pan Šebek, to je pouze notifikovaná osoba, která dává doporučení.. Takže prvně byste si museli stěžovat na ně. Druze, na základě kalibrovaného měření si k tomu sedá teprve pan Šebek.
Osobně si myslím, že tady pouze kalíte vodu, protože jste pravděpodobně dostali  jasné upozornění, že takovýto typ výrobku na tento trh nepatří a že ho nepustí, stejně jako jsem tuto informaci slyšel v  2008, moc dobře věděl i Váš jednatel. Ta Vaše konstrukce, že pan Šebek nekoná, protože někomu hraje do karet je nesmyslná a moc dobře to víte, moc dobře jste věděli, že byste museli porodit hovno uchem, aby to tu prošlo..
Ukažte tu potvrzenou objednávku ČMI a budu věrit, ze pan Šebek nekoná, nebo někomu nadržuje. Od příhlášky na to má dle nařízení rady Evropy 30dní. Pokud to do té doby nedoporučí, zařízení prošlo. Jeho nečinnost mohla být vaše největší deviza..

Podle mě nadržuje teď Vám, když to ještě neposlal, tam kam to patří. Předpokládám, že jste nepodali ani přihlášku a to co tvrdíte jsou jenom líbivé kecy.. Je na to i termín: účelové tvrzení.

To že jste to nechali změřit v SK a potom na základě protokolace, kterou v podstatě nebylo možné doměřovat nechali notifikovat v UK (klidně jste to mohli nechat notifikovat i na Slovensku, že? Že by podobný problém ????), kde neznají místní podmínky. To byl plán od začátku, protože by Vás místní notifikovaná osoba, která zná místní úpravu a zvyklosti poslala do prdele se vší parádou. Pořád se tu oháníte tím, že máte názor notifikované osoby.. Vy i celá slavná UBNT ví, že názor NO jasně říká, že tady musíte provést doschválení a jenom hřešíte na to, že se tu nenajde 50 firem, kde každá dá 10 000, nezaplatí si advokátní kancelář a nezažaluje Vás a ČTÚ. Dopadli byste nakonec hůř než Sedláci u Chlumce. Že Vás hanba neliská.

Pan Šebek je poněkud roztržitý (asi jako většina kapacit v jeho věku a postavení) a pokud  ho neurgujete, také se nic neděje, ale to je kolorit.. Kolorit u UK zase je jít proti názoru komise ETSI a prosadit nesmysl proti tezi normy a logiky. Ono to také může dopadnout tak, že se najednou v ETSI EN 302 217 2-2 objeví formulace, že nepředpokládá použití jiných zařízení než jsou FDD, a to je realita, v návrhu už to je. Pokud to půjde dobře bude tato norma platná od konce roku, jinak je Subground Květen 2013, co bude dělat potom? Prodávat druhou cestu do páru?

30 pepe pepe | 24. července 2012 v 20:41 | Reagovat

[29]: hezky napsano nezbyva nez souhlasit :) konecne zas prispevek kterej neco rika a neplaca prazdnou slamu .)

31 pepe pepe | 24. července 2012 v 21:38 | Reagovat

a sem rad ze i4 konecne reaguje at se nam to bi ci nikoliv ale uz konecne aspon vypadnou nejake prispevky ... doufam ze toto nejsou jen ojedinele prispevky a ze se taky konecne budou vyjadrovat kdyz uz je tu tak drbem :)))

32 Unetman Unetman | 25. července 2012 v 7:52 | Reagovat

[29]:To je zase keců jak vod P.... Každopádně jediný konec který v 10G přijde je ten 2015 a můžete si kalibrovat třebas svoje kulky (o FDD nemluvě).

33 Breakman Breakman | 25. července 2012 v 8:16 | Reagovat

[29]: I toto jsou jiste zajimave konstrukce a sve ctenare si jiste najdou...

34 pepe pepe | 25. července 2012 v 9:15 | Reagovat

Zkuste davat fakta a nejen kecy kdyz uz cerne svedomi vlozil nejaka fakta, proc trebas i4 neukaze to objednavku CMI? a hazej to na pana sebka ze on za to muze on ej podle nich ten dabel a oni andilci
Konec desitky v roce 2015 jaksi nebude jen se zmeni podminky jejiho uzivani aby ladily s EU aspon tak je soucasny vyvoj , co se jeste zmeni je ve hvezdach kazdopadne ot nebude zadnej konec ve smyslu ted vsichni vypnete desitky. Myslim ze vykriku do tmy a vytrhavani z kontextu je tu dost i bez straseni ze bude konec desitky jako Ptp a ze jediny kdo nas zachrani bude ubnt ... ubnt se zatim snazi zachranit sami sebe ...ma to dve reseni bud z nich bude novodobej samsung kterej zacinal tusimze kseftovanim se zeleninou  a nebo padnou na hubu , za chvilku cekam ze zacnou vyrabet i hamburgery .... samozrejmne pro breakmana to budou ty nej na svete protoze budou za petikorunu :D

35 Breakman Breakman | 25. července 2012 v 9:39 | Reagovat

[34]: Mily pepe, nepodsouvej mi neco, co jsem NIKDY nerekl.

Jedine, co tvrdim je, ze UBNT na trh patri a ma sve opodstatneni. Presne tam, kde jsou drazsi reseni zbytecna.

A prave to je jadrem VSECH diskuzi okolo PBM10. Par kriklounu se tu snazi presvedcit ostatni, ze PBM10 je nejvetsi zlo a ma se proti nemu bojovat vsemi prostredky. Jiste, technicky to neni dokonalost sama, ale za ty penize svou sluzbu udela. Nemuzu se ale zbavit dojmu, ze 80% kriklounu krici protoze se snazi chranit svuj monopol. At uz z pozice konkurencnich vyrobcu nebo poskytovatelu. A ja proste tyhle praktiky nemam rad, ja si od nich nenecham kydat hnuj na hlavu.

36 pepe pepe | 25. července 2012 v 18:41 | Reagovat

Jasne pro par korun si nechme vrtat koleno a zadelejme kanal v danem miste na kterem si uz nikdo nevrzne  ... opravdu ohleduplne chovani se k pasmu  ... to co pbm10 udela udelam i na petce  ... a nemusim zadelat tak vyhodny pasmo jako je desitka

37 Dudínek Dudínek | 26. července 2012 v 9:27 | Reagovat

Pepe a tobě už nějaká 10ka od UBNT pásmo zadělala? Kolik máš takových případů a prosím reálná data, ne jen tvé kecy z paty.

38 pepe pepe | 26. července 2012 v 14:57 | Reagovat

Realna osobni zkusenost uz je , neumetel kterej neumi ani nastavit petku si koupil desitku a co se mu povedlo? hopkat po kanalech protoze to neumel ani nastavit a kdyz ej to naprimo proti antene kde mam spoj tak se to projevilo  ...

39 Kolemjdouci Kolemjdouci | 26. července 2012 v 15:43 | Reagovat

No a tak jste si to vyrikali a ted fungujete bez problemu, nebo ne?

40 pepe pepe | 27. července 2012 v 7:38 | Reagovat

Evidentne si to s nim vyrikalo vic lidi :) protoze to stavel v docela vytizene lokalite plne alcom sumitu apod ... a uz to ani nema na stozaru :D Neni to sice neco jak v praze casablanca ale nema to k tomu daleko  .... proste blb kterymu frekvencni planovani nic nerika a s timhle smejdem se ani moc planovat neda , tak nejak rychle dochazej kanaly kdyz se nasadi ... to neni pojitko to je skoditko :(

41 Breakman Breakman | 27. července 2012 v 9:21 | Reagovat

[36]: Je zvlastni, jak to tady nazyvas skoditko, ale vetsina vyrobcu a uzivatelu tech alcom a sumitu se tu vetsinou kasa, ze jejich zarizeni to neshodi, ze na to nema vliv.

A mimochodem, pises "tak se to projevilo". A jak konkretne?

No, a je zjevne, ze pokud to nekdo neumi nastavit, hopka mu to po kanalech a rusi okoli, tak je to blb, kterymu to patri ze si koupil zelezo, ktere mu treba zustane lezet ve skladu.

42 pepe pepe | 27. července 2012 v 18:52 | Reagovat

Problem je ze tohle prdlatko si vetsinou kupujou takovy neumetelove
Jak porjevilo spoj podradil na nizzsi spojovou rychlost , ze se nekdo kasa ze to neshodi je blbost kdyz pojedu na stejny frekvenci hlavnima lalokama k sobe tak se shodej navzajem , zalezi co se udrzi aspon nejak spojeny a co bue rozpadat uplne  :( a jelikoz zde opet zvitezilo kolenovtrstvi a domaci dokutilsvi nad zdravim rozumem stejne s novejma spojema jedem v 17 nebo v licenci ... boze hlavne at i4 nezacne dovazet pdobny sracky na 17Ghz

43 Breakman Breakman | 30. července 2012 v 9:09 | Reagovat

[42]: Bude lepsi, kdyz sem podobne "sracky na 17Ghz" bude vozit kdokoli jinej?!

44 pepe pepe | 30. července 2012 v 19:12 | Reagovat

[43]: Nejlepsi bud ekdyz sem sracky nikdo vozit ani prodavat nebude, nejelepe pokdu budou jasny tvrdy pravidla pro provoz bezdratu , bude to dobre pro vsechny protoze se pak vzduchem protahne daleko vic , mam lokalitu kde se stal zazrak a ispici sme se dohodli a udelali si frekvencni planovani a vsem nam to tam jede uplne snove , ale staci jeden blb ze srackama a zas budem resit kraviny ... :( ... snove znamena ze klient s mikrotikem 711 na speedtestu doma nameril 98MB ! pri instalaci pak sem ho zkrouhnul :)

45 ipad 3 skin ipad 3 skin | E-mail | Web | 31. července 2012 v 8:21 | Reagovat

Thanks for sharing this with all of us. Of course, what a great site and informative posts, I will bookmark this site. keep doing your great job and always gain my support.

46 Breakman Breakman | 31. července 2012 v 9:03 | Reagovat

[44]: Ano, pro par vas vyvolenych by to opravdu bylo nejlepsi. Stejne tak pro O2 a dalsi. Nesmime zapominat na vyrobce "tech jedinych spravnych" pojitek.

A zaplati to vsechno zakaznici!

BTW: Necekam, ze bys to pochopil...

47 Aštar Šeran Aštar Šeran | E-mail | Web | 31. července 2012 v 10:26 | Reagovat

Breakmane, zatím jsi bohužel nic nepochopil ty. Je to smutný, ale to je asi tak všechno co se tím dá dělat.

Btw. to že zákazníci platí za službu je snad v pořádku. Pokud nechápeš ani tohle, ...

48 Dudínek Dudínek | 31. července 2012 v 10:39 | Reagovat

Ano, někteří (Pepa, Pepe, Pepíček) by nejraději měli v ČR monopol a cashovali těžké peníze na klientech. Stejně jako kdysi O2. To je největší šmejdovina co znám. A naopak to vede k tomu, že nic nikam nehýbe. Viz. zmiňovaná brzda ADSL v podobě linek ISDN. Monopolně postavená firma má jistý přísun peněz a může si dělat co chce. Proč by se snažili nabízet zákazníkům lepší a levnější služby když nemusí?

Jsem opravdu rád za každý pokrok, který se v oblasti komunikací uděje. I když PB M10 není super technický zázrak, tak je to věc, která prolomila ledy a tabu 10GHz za desetitisíce pro vyvolené monopoláře.

Budiš internet ještě dostupnější a volnější!!!

Krach monopolářům, příživníkům a držgrešlům!!!

49 Mira Mira | 31. července 2012 v 14:05 | Reagovat

pro Dudinka:

to co pises bych chapal kdyby PBM10 bylo zarizeni na stejne technicke urovni jako ostatni, ktera se tu pro pasmo 10GHz prodavaji, jen s vyrazne nizsi cenou. Pak bychom mohli vsichni jasat ze se prolomily ledy a 10GHz je dostupnejsi.

Skutecnost je asi takova:
- PBM10 zvladne cca 1/4 prenosove rychlosti oproti stavajicim FDD spojum (80Mbps HD oproti 160Mbsp FD)
- PBM10 ma odezvu cca 5-20x horsi oproti FDD spojum
- PBM10 spoj je cca 6x levneji oproti ostatnim FDD spojum na plne kapacite
- PBM10 lze na jednu lokalitu (jeden stozar) osadit jen v omezenem poctu nez se zacne projevovat jejich vzajemne ruseni, oproti FDD spojum kterych lze na jeden stozar pri dobrem planovani v ruznych smerech osadit temer neomezeny pocet aniz by doslo k jejich ruseni
- PBM10 zabere obe polarizace na obou stranach spoje a na obou take stridave prijima a vysila, oproti stavajicim FDD spojum ktere prijimaji/vysilaji jen v jedne polarizaci a v danem kanale jen na jedne strane spoje (jinymi slovy na danem kanale by v blizkoti PBM10 nemelo nic jineho bezet aby nedoslo k ruseni)
Kolik je v pasmu 10GHz kanalu jiste vsichni vedi.

Jedina vyhoda je tedy 6x nizsi cena, za tuto cenu vsak zarizeni prenese min nez levnejsi spoje pro 5GHz pasmo :-(

Kdyby PBM10 umela alespon synchronizaci, tak by se dalo uvazovat o nejake efektivite vyuziti pasma pri vicenasobnem vyuziti kanalu do ruznych smeru...

50 Kaja Kaja | 31. července 2012 v 17:26 | Reagovat

Mira to zrekapituloval snad jasne.

Jeset bych dodal, ze PBM10 prenese mene nez ROCKET v 5GHz!!! Takze za vetsi penize dostanete vetsi sracku nez 5GHz Rocket. Jedina vyhoda je v tom, ze vysila v pasmu, ktere neni doted zkurvene. Ale prodejem a provozem PBM10 se stejne zkurvi. Tak jakou vyhodu v tom sakra vidite?

51 Surfer Surfer | 1. srpna 2012 v 4:37 | Reagovat

Já vidím jasnou výhodu v tom že staré a pomalé spoje SVM, KONWES a ALKOMA (s rychlostmi 5, 10 a 16mbps) nyní můžeme snadno upgradovat na 80+ Mbps spoje UBNT.

52 Breakman Breakman | 1. srpna 2012 v 11:12 | Reagovat

[49]: Ano! Tohle ale preci VSICHNI dobre vime! Vcetne me, ac se mi tu par lidi snazi rict, ze to nevim nebo ignoruji.

Budu se opakovat zas a znovu: Nic z toho, co tu pises neni duvod proc to ZAKAZAT prodavat, ackoli se o to tady usilovne loby vyrobcu desitek a velkych WISPu snazi.

Ja netvrdim ze je to plnohodnotna nahrada za FDD spoje. Je proste tvrdim, ze jsou site, kde to NAPROSTO BOHATE STACI. Typicky vesnice precpana na 5GHz, nebo malicka backbone, kde nikdo nepotrebuje (nezaplati) drahy nadupany spoj.

Pokud to nekdo nacpe na site typu Casablanca, je to debil a hovado a mel by se odtamtud defenestrovat. A to bud dohodou, neho by ho k tomu melo briskne dotlacit CTU.

Jasny, CTU na to kasle, to je znama praxe. Proc tedy stejne vehementne tato loby netlaci na to, aby CTU fungoval dobre? Duvod je prece nasnade: Takhle se na tom vytriska vic.

53 Breakman Breakman | 1. srpna 2012 v 11:13 | Reagovat

[51]: No, snadno asi ne, bude zalezet na konkretni site, jak moc je frekvencne obsazena. Je fakt, ze PBM10 toho v pasmu zabere jak ctyri alcomy.

54 Dudínek Dudínek | 1. srpna 2012 v 13:49 | Reagovat

Jen dodám, že PBM10 je určitě jen první vlaštovka. UBNT jsou mnohem schopnější ve vývoji HW než zdejší zabržděnci v garážích. První NanoStanice 5 taky nebyla zcela zlatá, ale po čase se odladil FW, objevilo se mnoho dalších zařízení NanoBridge apod. Dnes jsou k dispozici verze v ocelových casech z řady Titanium. Tedy PB M10 je pomyslný start, který nese porodní bolesti. Ale je to start k levnějším a efektivnějším zítřkům a o to tady jde. Ale další komentář se určitě bude zase točit okolo toho samého - zarušení desítky a narušení mého monopolu. Prostě někteří tu vidí maximálně dva týdny vpřed.

55 Dudínek Dudínek | 1. srpna 2012 v 13:50 | Reagovat

Jo a krom planých pocitových keců tu nikdo ještě žádný reálný důkaz o zarušení nepodal. Viď PEPE.

56 pepe pepe | 9. srpna 2012 v 12:53 | Reagovat

Tak pokdu nestaci uz ani tohle a to to mate s kulatym razitkem tak uz nevim jakej jinej dukaz kdo cekate :(

http://www.internetprovsechny.cz/soubory/2012/08/test_report_1.pdf

57 Tlustý prase pro Perase Tlustý prase pro Perase | 9. srpna 2012 v 15:10 | Reagovat

Hohoho, nebojím se Šebka nic a vyrážím do Bohnic. Razítko kulatý, pošoupe s hejblaty a vyschly kravaty namočím do vaty. Čtu si v suchu bez bázně, možná chechták vyplázne.
Sice supím, skřípu, hlínu plivu, ukážu vám pěstí tíhu. Pod práškami odhalen hrouti se mi z sraček sen.

58 mic mic | 9. srpna 2012 v 22:25 | Reagovat

Tak někomu z toho asi j.blo :)

Nezbývá než zatleskat panu Rejzkovi z Alcomy , kdo se směje naposled směje se nejlíp...

Třeba si ještě stále má šanci 10tka udržet status použitelného pásma.

59 pepe pepe | 10. srpna 2012 v 16:15 | Reagovat

Kam kraci ubnt ? http://ir.ubnt.com/index.cfm nebo spis kam pada?

60 ErickVed ErickVed | E-mail | 19. ledna 2018 v 1:52 | Reagovat

Привет и пока!

61 CoreyPeata CoreyPeata | E-mail | Web | 18. března 2018 v 21:46 | Reagovat

Incredible quite a lot of awesome advice.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama