Srpen 2012

Bude mít Samsung další problém s patenty?

30. srpna 2012 v 18:40 | patenter |  Zajímavosti
Společnost Samsung, která vyrábí ledacos včetně optických kabelů, aktuálně na veletrhu IFA v Berlíně představila celou novou řadu svých telefonů, notebookotabletů apod.
Mezi novinky patří i softwarová výbava rodiny Galaxy Note ovládaná dotykovým perem, a právě zde Samsung naráží na další patentový problém s další americkou firmou, tentokrát Ubiquiti.
Waveform Chart
Ubiquiti již roky používá software AirView, který slouží pro detailní scanování využití pásma a obsahují jej všechny jednotky airMAX.
Názvem AirView však nyní označuje svůj software, který slouží k detekci přiblížení dotykového pera také Samsung...

Schyluje se tedy opět k další patentové bitvě? Bude Ubiquiti žádat náhradu? A kolik? Uvidíme a dáme vědět:)

Měření ČMI objednané společností Alcoma, legálnost zařízení Ubiquiti Power Bridge M10 a reálné zkušenosti z provozu.

30. srpna 2012 v 11:15 | Michal Klečka |  Telekomunikace
V červenci 2012 jsem na tomto blogu publikoval článek popisující historii vzniku pojítka Ubiquiti Power Bridge M10 ve vztahu k ostatním výrobcům 10 GHz spojů a rekapituloval důvody, proč je zařízení 100% legální používat v ČR.
Krátce na to se na ideově zaujatém webu internetprovsechny.cz objevil článek slibující "brzký konec kauzy PBM10".
Protože se i tentokráte podařilo firmě Alcoma vystrašit několik poskytovatelů internetu, kteří se v problematice podrobně nevyznají, uvádím opět věci na pravou míru.

Zařízení Ubiquiti PBM10 je stále plně legální používat v ČR, protože notifikovaná osoba v rámci EU vydala prohlášení o shodě s potřebnými normami a zařízení splňuje i všechny další podmínky stanovené VO-R/14.
Měření provedené ČMI bohužel nelze považovat za relevantní a to především z těchto důvodů:

a) Jak z protokolu vyplývá, měřen byl pouze 1 kus tohoto výrobku
b) Není zřejmé, odkud měřený kus pocházel, zda se jednalo o výrobek firmy Ubiquiti nebo falzifikát a zda měřený kus pochází z oficiální produkce určené pro ČR / Evropu.
c) Není zřejmé, jakou verzi firmwaru obsahoval měřený kus.
d) Není zřejmé, zda byl měřený kus před předáním do ČMI nějak účelově upraven tak, aby normám nevyhověl.

Moje osobní komentáře k celé situaci:
Měřící protokol i článek konstatují, že zařízení nevyhovělo, co se týká maximálního povoleného výkonu. To však není pravda, protože v měřícím protokolu je jasně uvedeno, že měření je provedeno s přesností +- 1 dB, takže pokud byla naměřená hodnota 3,3 dBm (limit je 3 dBm), skutečná hodnota výkonu PBM10 může být např. 2,3 dBm. V protokolu je alespoň poznámka, že překročení limitu se pohybuje v rámci nejistoty měření.
Závěr: naměřený VF výkon měřeného výrobku (údajně originálního PBM10) plně odpovídá VO-R/14.
Článek konstatuje, že zařízení v režimu navazování spojení přesahuje limity nežádoucího vyzařování až o 50 dB a to v pásmu 8 až 26 GHz. To však není pravda. Zařízení pouze respektuje nastavení, které si uživatel zvolí. A pokud bylo zařízení před měřením nakonfigurováno tak, aby vyhledávalo protistanici na různých frekvencích, tak to také dělá a na těchto frekvencích "nežádaně" vysílá. Pokud by však stejný uživatel před měřením nastavil v zařízení "scanlist" s kanálem, na kterém má protistanici hledat (viz návod k obsluze), k žádnému "nežádoucímu" vyzáření signálu by nedošlo. V režimu navázaného spojení (tedy 99,9% času činnosti zařízení) k žádnému vyzařování na jiných frekvencích nedochází.
Co se týká naměřené anomálie nežádoucího vyzařování na frekvenci 9,8 GHz, dle mého subjektivního názoru ČMI tak trochu naletěl a měřil buď produkt, který se oficiálně do ČR / Evropy neměl dostat nebo byl produkt před měřením nějak "vylepšen". Jedná se však pouze o můj soukromý názor a na objektivním vysvětlení pracujeme.

Závěr: pokud je měřené zařízení (údajně originální PBM10) nastaveno dle oficiálního návodu k obsluze, tzv. nežádoucí vyzařování je v rámci limitu -50 dBm. I přes to pracujeme s výrobcem na upraveném firmwaru, který uživateli umožní nastavit pouze 1 konkrétní kanál v rámci VO-R/14, na kterém bude PBM10 vyhledávat protistanici. Dále plánujeme každý prodaný kus vybavovat certifikátem originality a záruky legálnosti vázaným na sériové číslo produktu.

Článek konstatuje, že zařízení nedodržuje povolené masky vyzařování. Při prozkoumání konkrétních grafů je však zřejmé, že limitní masky jsou v naprosté většině překročeny pouze velmi mírně. Stejné měření provedené přímo pracovníky ČTU na kusu z oficiální české distribuce však prokázalo opak, tedy že masky jsou dodrženy. Taktéž notifikovaná osoba, která vydávala prohlášení o shodě, při stejném měření zjistila, že zařízení masky dodržuje.


Závěr: jeví se skoro až podezřelé, že měření objednané úhlavním nepřítelem společnosti i4wifi a.s. a spojů PBM10 na 1 měřeném kusu neznámého původu vychází zcela odlišně od měření provedeným z vlastní vůle nezávislým státním úřadem (ČTU) na oficiálně distribuovaných sériových kusech PBM10 (a také odlišně od měření NO).

I přes tyto pochybnosti výsledky měření konzultujeme s výrobcem a analyzujeme, za jakých podmínek by teoreticky mohlo originální PBM10 masky porušovat a jak tomu předejít.
Celkový závěr:
Naše firma i já osobně vítáme jakýkoliv podnět, který může odhalit potencionální technický/legislativní problém námi distribuovaných zařízení. Tímto tedy upřímně děkuji zaměstnancům společnosti Alcoma, že upozornili na možná slabá místa jednotky PBM10 a tím nám je umožnili rychle a efektivně řešit. Toto poděkování jsme ztvrdili i finančně a přispěli na provedené měření na bankovní účet zveřejněný v článku.

Opět ale musím bohužel konstatovat, že naší firmu nikdo nepožádal o jakoukoliv součinnost a vše se dělo "potají" s jednoznačným cílem vrhnout na zařízení PBM10 stín pochybností o kvalitě a legálnosti.

Pokud by nás, jako autorizovaného distributora Ubiquiti, společnost Alcoma či kdokoliv jiný slušně požádal, rádi na jakékoliv podobné měření bezplatně zapůjčíme rozumný počet spojů, které zaručeně pocházejí z oficiální distribuce pro ČR a Evropu a jsou před prodejem testovány na plnění normy 302 217.
Zkušenosti z reálné provozu
Jako bonus na konec pár zkušeností z reálného provozu v Praze na vzdálenost 12,5 km:
 • Síla signálu chain 0 / chain 1: -54 / -64 dBm
 • Propustnost mezi jednotkami při duplexním provozu: 88/29 Mbit (UDP)
 • Propustnost mezi jednotkami jednosměrně: 130/70 Mbit (UDP)
 • Latence bez zatížení: < 2 ms
 • Průměrná latence při plné zátěži: 5 ms
 • Při testu spoje UBNT => UBNT => Orcave => Orcave v těsné blízkosti nedochází k žádným ztrátám paketů či rušení
Dle mého názoru je to slušný výsledek, hlavně v poměru k ceně výrobku. V zarušených městských oblastech je to pak pro mnoho WISP naprostá spása.

Názor našich zákazníků na tento výrobek jsme po prvních 500 prodaných spojích ověřovali anketou. Zde jsou její výsledky:
 • Celkově je spokojeno 80% dotázaných.
 • Propustnost dle očekávání potvrdilo 64% dotázaných.
 • Dosah spoje byl splněn dle očekávání u 88% dotázaných.
 • Kvalita dílenského zpracování se líbí 84% dotázaných.
 • Průměrná vzdálenost, na jakou zákazníci spoj provozují, je 5,8 km s rychlostí 80 Mbps.
 • 72% uživatelů se neobává provozovat spoj z důvodu platné legislativy.

TP-LINK TL-WR720N se stylovým designem

30. srpna 2012 v 10:19 | Mikesh

V naší nabídce se objevila novinka v podobě TL-WR720N, kterou charakterizuje neotřelé designérské zpracování a podpora standardu 802.11n pro rychlý přenos dat po bezdrátové síti. Mezi další přednosti této novinky patří schopnost vysílat až 4 SSID současně, možnost rychlého připojení klienta k zabezpečené síti stiskem jediného tlačítka a řízení propustnosti podle IP adres.

Novinka podporuje standardy 802.11b a 802.11g stejně tak jako vyspělejší standard 802.11n, přičemž nabízí datovou propustnost až 150 Mbit/s. Uživatelé si tak mohou vychutnat ničím nerušený přenos streamovaného videa či video chatu stejně jako užít bezproblémové hraní online her náročných na rychlou odezvu.

Když jedna síť nestačí

Směrovač TL-WR720N podporuje souběžné vysílání až 4 identifikátorů bezdrátové sítě. Tuto funkci lze využít pro založení další sítě s unikátním heslem, jež může sloužit například pro návštěvy či přátele. Takové řešení zajistí, že se budou všichni uživatelé připojovat bezpečně, přičemž si jednotlivé sítě nebudou vzájemně překážet ani se omezovat.

Pokud se ve vašem okolí nachází množství již existujících Wi-Fi sítí, nemusíte mít žádný strach o překrývání signálů. Díky funkci CCA (Clear Channel Assessment) se směrovač TL-WR720N automaticky vyhne konfliktům a vybere pro danou lokalitu nejvhodnější kanál.

Nenechte nic náhodě

Bez nastavené politiky pro vytěžování linky se může snadno stát, že bude některý uživatel stahující velké objemy dat narušovat plynulý běh ostatních uživatelů provádějících běžné úkony, jako je surfování na webu či prohlížení e-mailů. Proto novinka TL-WR720N podporuje funkci IP QoS, jež umožňuje optimalizovat využití šířky pásma a zabraňuje tak zahlcení linky. Jednotlivým uživatelům lze přidělit omezenou část celkové propustnosti tak, aby se vzájemně neovlivňovali.

Proces instalace zařízení a jeho nastavení snadno svede i začátečník. Součástí balení směrovače TL-WR720N je totiž CD obsahující průvodce Easy Setup Assistant, který vás krok po kroku provede celou instalací a pomůže s nastavením i zabezpečením bezdrátové sítě.

Bezdrátový směrovač TP-LINK TL-WR720N zakoupíte u autorizovaného distributora www.TP-LINK.cz .


Klíčové vlastnosti směrovače TL-WR720N:

 • Bezdrátový přenos dat s propustností až 150 Mbit/s.
 • Snadné připojení klienta k bezdrátové síti stiskem tlačítka WPS.
 • Podpora několika SSID pro oddělení různých skupin uživatelů.
 • Funkce WDS umožňuje využít směrovač jako bezdrátový most a rozšířit dosah bezdrátové sítě.
 • Řízení propustnosti založené na přidělení pravidel pro jednotlivé IP adresy zajistí spravedlivé rozdělení datové propustnosti mezi připojená zařízení.
 • Pomocí služby Live Parental Control lze stanovit omezení přístupu k webu, ať už se jedná o vaše ratolesti či firemní zaměstnance.

Jak vypadá testovací kit Ubiquiti

28. srpna 2012 v 19:39 | Martin |  Telekomunikace
Kdo jste se účastnil některého ze dvou ročníků Ubiquiti World Conference v Praze, určitě si všiml "black boxu", na kterém přednášející demonstrovali funkce technologie airMAX. Stejný black box se používá i na školení AirMax Certified Admin, které má i4wifi hned 3 proškolené techniky.
Podíváme se na tento kit zblízka.

Na zadní straně (alespoň dle loga airMAX se jedná o zadní stranu) je vybaven osmi konektory RSMA a v balení vedle POE-24 jsou i 4 propojovací kablíky, které znáte z antén Ubiquiti. Přestože se s venkovním použitím nepočítá, jsou i tyto kablíky ve voděodolném provedení (pro tak malé série by ani nemělo smysl vyrábět jiné).
Na přední straně je pak dvojice konektorů RJ45 a třípolohový přepínač určující velikost útlumu trasy.


Uvnitř se skrývá dvojice desek z Rocketu M5, kde je každá chráněna ve vlastním pouzře tak, aby nedocházelo nežádoucímu prozařování ze samotné jednoty- K nim náleží vždy dvojice konektorů RSMA a zbylé 4 RSMA konektory se nacházejí na desce kitu, která slouží jednak pro napájení obou rocketů přes PoE a zároveň pro nastavení útlumu trasy.
Oba Rockety jsou již s přednastavenými adresami a s nastaveným bridgem na bezdrátu. Pro dostupnost obou jednotek tedy stačí připojení jednoho ethernetu.
Jak jsem se již v článku zmínil, tato zařízení nejsou určena přímo pro prodej, ale třeba se s nimi setkáte na školení i4wifi.

Ubiquiti UniFi - AP s hotspot systémem zdarma

27. srpna 2012 v 23:35 | Martin |  Telekomunikace
První jednotka Ubiquiti UniFi, která připomíná tvarem létající talíř, a tak přezívaná UFO, se prodala v ČR již 8.4.2011 a od té doby, pod heslem: velké věci rostou pomalu, stále nabírá nové a nové příznivce i ze strany poskytovatelů, kteří jinak používají výhradně MikroTik.
UniFi 300 Mbps AP/Hotspot 2,4 GHz, 802.11n, MIMO 2×2 - vnitřní, 3 kusy
Čím to? Hlavní výhoda designově povedeného AP spočívá v tom, že neobsahuje jen tak nějaký firmware, ale spolu s jednotkou obdržíte kompletní systém pro správu uživatelů a hotspotu zdarma. Nejedná se však o nějaký očesaný systém, ale o plnohodnotnou aplikaci, která integruje propracovaný editovatelný bilingový systém.
Volit si tak můžete, zda se uživatel hotspotu může připojit:
 • po určitý čas zdarma
 • pomocí platby kartou
 • pomocí PayPal účtu
 • na zákaldě vygenerovaného voucheru, které lze přímo v systému generovat
Použití je tak ideální na všechna veřejná prostranství, kde má být dostupné Wi-Fi a kde má systém zároveň generovat nějaký peníz.
V tomto článku se podíváme po krátkém úvodu právě na možnosti hotspotu u jednotek UniFi.

Instalace a nastavení probíhá velice jednoduše. Přes PoE, které je součástí balení, připojíte všechny jednotky v dané síti a umístíte na potřebné pozice. Až sem probíhá vše jak jste asi zvyklí z jiných Ubiquiti zařízení, ovšem u jednotek UniFi dále pokračujeme instalací softwaru na PC, ze kterého se budou jednotky spravovat. UniFi software sice naleznete na přiloženém CD, ale doporučuji ho spíše stahovat přímo ze stránek Ubiquiti.

První spuštění

Po stáhnutí a instalaci souboru se na vašem PC spustí web server a pro nastavení jednotek stiskněte Launch a brouser.
V první fázi vyhledáte dostupné UniFi v síti. Dále si nastavíte heslo do administrace, SSID a heslo pro privátní síť a dále SSID pro veřejnou síť (host). Po dokončení rychlého průvodce se zobrazí vlastní administrace s ukázkovou mapou objektu, kterou si samozřejmě můžete v horním menu - configure maps nahradit za svou vlastní reálnou nebo využít google maps.
Pokud nemá software jednotku přiřazenou, pak ji na mapě vidíte se šedivým kroužkem, pokud s jednotkou komunikuje (přiřazuje), je s oranžovým kroužkem a tomu i odpovídá oranžová LED signalizace přímo na jednotce.
Přiřazená nastavená vysílající jednotka je indikována zeleným kroužkem a zelenou LED indikací na jednotce. V tomto stavu je připravena připojovat klienty dle nastavených pravidel. Každá jednotky UniFi se skrz software umí automaticky upgradovat (lze vypnout v nastavení). Při prvním spuštění tak software zkontroluje aktualizace a pokud je nalezne, nejprve jednotky updatuje.
Každá jednotka UniFi si pamatuje, do kterého softwaru byla přiřazená a pokud si například vytvoříte novou instalaci UniFi softwaru na nové PC, je třeba v novém softwaru jednotky vyhledat a přiřadit. To provedete tak, že rozkliknete v horním menu nepřiřazené (disconnected) a v záložce kliknete po vložení jména a hesla na "adopt" Tím jste si jednotku adoptovali:)

Možnosti hotspotu

Když máme všechny jednotky aktivní (zelené a upgradované), přejdeme na nastavení hotspotu, který naleznete v settings/guest portal.

Zde máme několik možností:

 • No authentication - přístup pro klienty je volný a zdarma
 • Simple password - nastavíte heslo pro možnost připojení, které mají všichni klienti stejné. Často se využívá, pokud je Internet v místě také zdarma, ale pouze pro známé hosty.
 • Hotspot a External portal - Vlastní možnosti plateb kartou nebo PayPalem za připojení. Toto je vhodné, pokud se o HotSpot nechcete starat, ale zároveň připojení zpoplatnit.
Rozdíl mezi hotspotem a external portalem spočívá v tom, že při volbě Hotspot využíváte přímo integrovaného API v softwaru, kdežto u extarnal portalu se počítá s tím, že máte vlastní stránky, na které chcete směrovat klienty, kteří se chtějí připojit - vlastní systém, eshop, reklamní sdělení apod.

Voucher - vyšší úroveň ideálně pro hosty hotelů, restaurací apod., kdy se vouchery prodávají nebo je pomocí nich řízen čas, po který klient může připojení využívat.
Payment - aktivace plateb přes PayPal a tím i možnost platby kartou

Zaměříme se tedy na nastavení integrovaného systému HotSpot, který UniFi software nabízí.

Platby přes PayPal

Integrovaný systém hotspotu je optimalizován pro použítí z Vaším PayPal účtem. PayPal sice u nás není tak rozšířený, zejména z důvodu poplatku 6% z uskutečněné transakce, ale pokud bude hotspot na místě, kde se pohybují i cizinci, doporučuji tuto možnost mít aktivovanou, jelikož jsou na platby přes PayPal celkem zvyklí.

Zde je třeba vyplnit pole Login, Password a Signature. Pozor nejedná se o přihlašovací údaje do vašeho paypal účtu, ale odvozené údaje pro API využívající PayPal. Tak jako vše potřebné na PayPalu, i tyto údaje jsou skvěle zakopané v jejich stránkách:(.
Na stránkách PayPalu se postupně proklikávejte:
 1. My account
 2. Profile
 3. My selling tools
 4. API access (update)
 5. View API signture
Zde zkopírujte API username, password a signature do odpovídajících polí v nastavení hotspotu UniFi

Platby Kartou

V případě nastavení PayPalu, ve kterém je přiřazena platební karta a účet, lze využít přímé platby kartou. Toto nastavení je tedy závislé právě na nastavení PayPal účtu.

Vouchery

Pokud chcete využívat Vouchery přichází nařadu nastavení Hotspot Manager. Zde si vytvožíte operátory (create operator), což jsou lidé, kteří budou oprávněni generovat vouchery, ale jinam v administraci mít přístup nebudou.

V záložce Vouchers generujete nové vouchery dle volby na na 8 hodin, den a více.

Operátor si poté vygenerované vouchery může vytisknout z tohoto rozhraní.

Personalizace přihlašovací stránky

Pokud se pokusně připojíte bezdrátově (na nezabezpečenou síť hosta) pak se Vám místo zvolené stránky zobrazí výchozí stránka integrovaného hotspotu s předdefinovaným designem, časy a cenou za připojení.
Málokomu asi budou předefinované hodnoty vyhovovat a bude si je chtít upravit.

V okamžiku kdy jste zvolili a uložili některé z nastavení hotspotu, vytvořili se soubory pro jeho editaci. Abyste mohli tyto soubory upravovat, zatrhněte v nastavení také Enable portal customization.
UniFi software se standarně neinstaluje do složky Program Files, ale do složky, kterou naleznete v uživatelském profilu Windows (Users/Jmeno/Ubiquiti UniFi) V této složce přejděte dál do /data/portal. Zde naleznete stránky index.html což je výchozí stránka hotspotu a payment.html, kde editujete pole pro platební kartu. Dále v adresáři bundle naleznete soubor messages.properties, který slouží pro editaci hlášek a tarifů včetně maximálních rychlostí. Před jejich editací si je pro jistotu zazálohujte a dále upravte dle potřeb (znalosti HTML jsou tedy podmínkou).

Jednotky UniFi, lze objednávat samostatně nebo ve výhodném balení 3 kusů.

Všechny verze UniFi naleznete na webu i4wifi.cz.

Rozhovor s Arnisem Riekstins z Mikrotiku

24. srpna 2012 v 13:13 | TechniK
Pokud se zajímáte o dění okolo Mikrotiku, pak Vám jistě potěší interview se
spoluzakladatelem Mikrotiku Arnisem Riekstins.

Arnis v rozhovoru popisuje začátky firmy, kdy začínali pouze ve dvou, jako internetoví
poskytovatelé. Později začali pracovat na vývoji vlastního softwaru, který původně běžel
pouze na PC. Nicméně už od začátku měli velké ambice. Plánovali se prosadit v globálním
měřítku. Oslovili tedy výrobce elektronických součástek firmu HANZAS ELEKTRONIKA a
společně vytvořili platformu RouterBoard. Vzniklo tak ucelené řešení - software i hardware
v jednom.

Jak se zvyšovala poptávka, bylo potřeba z kapacitních i distribučních důvodů, přesunout
část výroby do dalších továren. Přesun se ale týkal pouze levnějších modelů. Ty dražší se
stále vyrábějí a kompletují v Lotyšsku. Nyní ve firmě pracuje asi 90 zaměstnanců, z čehož více
než polovinu tvoří technici.

Na celý rozhovor se můžete podívat zde:

Ověřeno: falzifikáty originálních PBM10 mají horší parametry

23. srpna 2012 v 11:02 | revizor |  Telekomunikace
Kdo se zajímá o spoje PowerBridge M10, již určitě zaregistroval měření parametrů, které na objednávku společnosti Alcoma provedla česká notifikovaná osoba ČMI - TESTCOM. Test report stahujte zde.
Pokud se Vám nechce pročítat celý přečtěte si komentář ČMI, který výsledky měření shrnuje.

Velmi nás překvapilo, že tyto výsledky ostře kontrastují s oficiálními výsledky notifikované osoby provádějící certifikaci spojů PBM10 pro evropský trh viz zde a dokonce i s výsledky měření ČTU více zde.
Provedli jsme tedy pátrání dle sériových čísel jednotlivých testovaných kusů a na základě porovnání z databází sériových čísel spojů PBM10 z oficiální české distribuce, jsme došli k velmi znepokojivému zjištění.

Testovaný spoj PBM10 společností TESTCOM vůbec nepochází z oficiální distribuce! Potvrdili se tak varovné signály, o kterých jsme informovali již v minulém článku.
Dosud známá sériová čísla pro oficiálni distribuce začínají na 002722Dxxxxx nebo 002722Fxxxxx, kdežto měřený spoj má seriové číslo 002722B81AEA!
Měřený spoj vykazoval sice výkon jen o málo vyšší v rozsahu nejistoty měření, ale v některých kanálech přesahoval spektrální masku a vykázal nežádoucí rušení.
Velmi doporučujeme ověřit si sériové číslo Vašeho spoje, zda nejde o nekvalitní neoficiální kus.

Díky měření společnosti TESTCOM se tak potvrdilo, že se lze na českém trhu setkat se spoji PBM10 nižší kvality, které nepocházejí z oficiální české distribuce.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na ověření tohoto tvrzení, za provedené testy a přidáváme se k finanční podpoře celého nákladného měření.
Kvalitní spoje PBM10 určené pro oficiální českou distribuci splňující veškereré legislativní podmínky pro provoz v ČR, schválené notifikovanou osobou a ověřené měřením ČTÚ kupujte zde.

Navíc, pokud jste se stali obětí neoficiálního prodeje, doporučujemem spoj vrátit a pokud se prokážete opravným daňovým dokladem za vrácený kus, získáte u i4wifi slevu 500 Kč na nákup legálního spoje.

Jak používat PBM10 - první spuštění

20. srpna 2012 v 17:12 | setter |  Telekomunikace
Každý bezdrátový spoj ať už je na na 2,4 GHz, 5 GHz nebo jiné frekvenci, ať už používá jakoukoliv technologii, který je uveden do provozu, vždy ukrojí něco z kapacity pásma v daném směru a oblasti. Žádné pásmo není nafukovací, a proto je důležité s každým volným pásmem maximálně šetřit.
O to víc je důležité být ohleduplný ke svému okolí a novým spojem nerušit již dříve nainstalovaný spoj.
Proto při instalaci spoje PowerBridge M10 postupujte následovně:
 1. Vyhledejte kanály, které jsou již použité a k ním si dohledejte párové kanály. Žádný z těchto kanálů nepoužívejte.
 2. V nastavení PBM10 v záložce Wireless aktivujte funkci Frequency Scan List a stiskněte Edit
 3. V nové okně vyberte kanály, které bude spoj používat i pouze při vyhledávání AP. Zde vyberte pouze kanály, které jste nalezli jako volné a uložte změny
Stejný postup aplikujte i u protistrany, ujistěte se, že máte volnou fresnelovu zónu a spoj je ideálně zaměřený.
Dále je možné provádět zbylá nastavení.
Tímto postupem zamezíte možnost rušení jiných spojů při párování protistrany. Proto i4wifi tento postup velmi doporučuje. Spoje PowerBridge M10 objednávejte zde.

Novinky od Mikrotiku

20. srpna 2012 v 16:57 | Technik |  Telekomunikace
Mikrotik představil další zajímavé produkty.
Jedná se RouterBoardy nové řady RB2011. První z nich RB2011L-RM je, jak název napovídá, v rackovém provedení.

RouterBoard RB2011UAS-2HnD-IN je prvním RouterBoardem, který má dotykový LCD displej. Dále je vybavem rychlou duální Wi-Fi kartou s podporou standardů 802.11 b/g/n a výstupem až 30 dBm, USB slotem pro připojení flash disku či 3G modemu a SFP slotem pro připojení miniGBIC modulu. Ideálně se tak hodí do kanceláří, podniků či domácností, kde snadno vytvoříte domácí úložiště, záložní 3G spoj, hotspot či optickou trasu.
Poslední novinkou je RB2011UAS-2HnD. Parametry je zcela shodný s předchozí verzí, jen je dodáván bez case, LCD displeje a 2 x 4 dBi antének.

Aktuální novinky nalznete na i4wifi.cz.

Co našla Curiosity na Marsu?

20. srpna 2012 v 16:31 | redaktor |  Zajímavosti
Je hodně teorií o historii (ne)života na Marsu a právě hlavním cílem dvouleté mise Curiosity je zjistit, zda na Marsu někdy byly podmínky vhodné pro vznik života.

NASA je na zveřejňování nalezených důkazů velmi skoupá ovšem našim redaktorům se povedlo získat jedny z prvním snímků z této mise. Dle nalezených důkazů je evidentní, že na Marsu byl kdysi inteligentní život.
Ano, to je jediné vysvětlení převratného nálezu LED žárovky, která se uvolnila s horniny Marsu při dopadu sondy. Naštěstí pro všechny je Curiosity vybavena vedle mnoha čidel také závitem E27, ve kterém byla rovnou LED žárovka vyzkoušena. Test dopadl pozitivně a LED žárovka stále svítila.
Chcete takovou žárovku také? Vyberte si zde.