Měření ČMI objednané společností Alcoma, legálnost zařízení Ubiquiti Power Bridge M10 a reálné zkušenosti z provozu.

30. srpna 2012 v 11:15 | Michal Klečka |  Telekomunikace
V červenci 2012 jsem na tomto blogu publikoval článek popisující historii vzniku pojítka Ubiquiti Power Bridge M10 ve vztahu k ostatním výrobcům 10 GHz spojů a rekapituloval důvody, proč je zařízení 100% legální používat v ČR.
Krátce na to se na ideově zaujatém webu internetprovsechny.cz objevil článek slibující "brzký konec kauzy PBM10".
Protože se i tentokráte podařilo firmě Alcoma vystrašit několik poskytovatelů internetu, kteří se v problematice podrobně nevyznají, uvádím opět věci na pravou míru.

Zařízení Ubiquiti PBM10 je stále plně legální používat v ČR, protože notifikovaná osoba v rámci EU vydala prohlášení o shodě s potřebnými normami a zařízení splňuje i všechny další podmínky stanovené VO-R/14.
Měření provedené ČMI bohužel nelze považovat za relevantní a to především z těchto důvodů:

a) Jak z protokolu vyplývá, měřen byl pouze 1 kus tohoto výrobku
b) Není zřejmé, odkud měřený kus pocházel, zda se jednalo o výrobek firmy Ubiquiti nebo falzifikát a zda měřený kus pochází z oficiální produkce určené pro ČR / Evropu.
c) Není zřejmé, jakou verzi firmwaru obsahoval měřený kus.
d) Není zřejmé, zda byl měřený kus před předáním do ČMI nějak účelově upraven tak, aby normám nevyhověl.

Moje osobní komentáře k celé situaci:
Měřící protokol i článek konstatují, že zařízení nevyhovělo, co se týká maximálního povoleného výkonu. To však není pravda, protože v měřícím protokolu je jasně uvedeno, že měření je provedeno s přesností +- 1 dB, takže pokud byla naměřená hodnota 3,3 dBm (limit je 3 dBm), skutečná hodnota výkonu PBM10 může být např. 2,3 dBm. V protokolu je alespoň poznámka, že překročení limitu se pohybuje v rámci nejistoty měření.
Závěr: naměřený VF výkon měřeného výrobku (údajně originálního PBM10) plně odpovídá VO-R/14.
Článek konstatuje, že zařízení v režimu navazování spojení přesahuje limity nežádoucího vyzařování až o 50 dB a to v pásmu 8 až 26 GHz. To však není pravda. Zařízení pouze respektuje nastavení, které si uživatel zvolí. A pokud bylo zařízení před měřením nakonfigurováno tak, aby vyhledávalo protistanici na různých frekvencích, tak to také dělá a na těchto frekvencích "nežádaně" vysílá. Pokud by však stejný uživatel před měřením nastavil v zařízení "scanlist" s kanálem, na kterém má protistanici hledat (viz návod k obsluze), k žádnému "nežádoucímu" vyzáření signálu by nedošlo. V režimu navázaného spojení (tedy 99,9% času činnosti zařízení) k žádnému vyzařování na jiných frekvencích nedochází.
Co se týká naměřené anomálie nežádoucího vyzařování na frekvenci 9,8 GHz, dle mého subjektivního názoru ČMI tak trochu naletěl a měřil buď produkt, který se oficiálně do ČR / Evropy neměl dostat nebo byl produkt před měřením nějak "vylepšen". Jedná se však pouze o můj soukromý názor a na objektivním vysvětlení pracujeme.

Závěr: pokud je měřené zařízení (údajně originální PBM10) nastaveno dle oficiálního návodu k obsluze, tzv. nežádoucí vyzařování je v rámci limitu -50 dBm. I přes to pracujeme s výrobcem na upraveném firmwaru, který uživateli umožní nastavit pouze 1 konkrétní kanál v rámci VO-R/14, na kterém bude PBM10 vyhledávat protistanici. Dále plánujeme každý prodaný kus vybavovat certifikátem originality a záruky legálnosti vázaným na sériové číslo produktu.

Článek konstatuje, že zařízení nedodržuje povolené masky vyzařování. Při prozkoumání konkrétních grafů je však zřejmé, že limitní masky jsou v naprosté většině překročeny pouze velmi mírně. Stejné měření provedené přímo pracovníky ČTU na kusu z oficiální české distribuce však prokázalo opak, tedy že masky jsou dodrženy. Taktéž notifikovaná osoba, která vydávala prohlášení o shodě, při stejném měření zjistila, že zařízení masky dodržuje.


Závěr: jeví se skoro až podezřelé, že měření objednané úhlavním nepřítelem společnosti i4wifi a.s. a spojů PBM10 na 1 měřeném kusu neznámého původu vychází zcela odlišně od měření provedeným z vlastní vůle nezávislým státním úřadem (ČTU) na oficiálně distribuovaných sériových kusech PBM10 (a také odlišně od měření NO).

I přes tyto pochybnosti výsledky měření konzultujeme s výrobcem a analyzujeme, za jakých podmínek by teoreticky mohlo originální PBM10 masky porušovat a jak tomu předejít.
Celkový závěr:
Naše firma i já osobně vítáme jakýkoliv podnět, který může odhalit potencionální technický/legislativní problém námi distribuovaných zařízení. Tímto tedy upřímně děkuji zaměstnancům společnosti Alcoma, že upozornili na možná slabá místa jednotky PBM10 a tím nám je umožnili rychle a efektivně řešit. Toto poděkování jsme ztvrdili i finančně a přispěli na provedené měření na bankovní účet zveřejněný v článku.

Opět ale musím bohužel konstatovat, že naší firmu nikdo nepožádal o jakoukoliv součinnost a vše se dělo "potají" s jednoznačným cílem vrhnout na zařízení PBM10 stín pochybností o kvalitě a legálnosti.

Pokud by nás, jako autorizovaného distributora Ubiquiti, společnost Alcoma či kdokoliv jiný slušně požádal, rádi na jakékoliv podobné měření bezplatně zapůjčíme rozumný počet spojů, které zaručeně pocházejí z oficiální distribuce pro ČR a Evropu a jsou před prodejem testovány na plnění normy 302 217.
Zkušenosti z reálné provozu
Jako bonus na konec pár zkušeností z reálného provozu v Praze na vzdálenost 12,5 km:
 • Síla signálu chain 0 / chain 1: -54 / -64 dBm
 • Propustnost mezi jednotkami při duplexním provozu: 88/29 Mbit (UDP)
 • Propustnost mezi jednotkami jednosměrně: 130/70 Mbit (UDP)
 • Latence bez zatížení: < 2 ms
 • Průměrná latence při plné zátěži: 5 ms
 • Při testu spoje UBNT => UBNT => Orcave => Orcave v těsné blízkosti nedochází k žádným ztrátám paketů či rušení
Dle mého názoru je to slušný výsledek, hlavně v poměru k ceně výrobku. V zarušených městských oblastech je to pak pro mnoho WISP naprostá spása.

Názor našich zákazníků na tento výrobek jsme po prvních 500 prodaných spojích ověřovali anketou. Zde jsou její výsledky:
 • Celkově je spokojeno 80% dotázaných.
 • Propustnost dle očekávání potvrdilo 64% dotázaných.
 • Dosah spoje byl splněn dle očekávání u 88% dotázaných.
 • Kvalita dílenského zpracování se líbí 84% dotázaných.
 • Průměrná vzdálenost, na jakou zákazníci spoj provozují, je 5,8 km s rychlostí 80 Mbps.
 • 72% uživatelů se neobává provozovat spoj z důvodu platné legislativy.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Yarda Yarda | 30. srpna 2012 v 11:41 | Reagovat

Vasena I4Wifi, uvedte take laskave relane testy TCP provozu a muzeme se bavit dale o kvalitach tohoto spoje. Navic jak se spoj chova kdyz jsou treba 2 takoveto zarizeni za sebou treba na retranslaci? Ze se snizuje prropustnost na cca 50% se asi moc chlubit nechcete u 10GHz orcave 1S10 se mi toto nikde nestalo.

2 Petrik Petrik | 30. srpna 2012 v 11:54 | Reagovat

2 Yarda: budto se ti zarizeni vzajemne rusi, protoze jsi napr. zvolil stejne nebo sousedni kanaly, nebo tam mas jiny problem.

3 Breakman Breakman | 30. srpna 2012 v 12:12 | Reagovat

[1]: Kolik jste zaplatil za ty 10GHz orcave 1S10?

4 Monty Monty | 30. srpna 2012 v 12:21 | Reagovat

Jak může na desítce být rušeno zařízení na vedlejším kanálu? To se u profi zařízení nestane. I při stejném kanálu a rozdílu několik stupňů nezaznamenám rušení na stejném kanálu, natož na vedlejším.
To, že PBM10 se chová jako wifina, je věc bohužel věc jiná.

5 Michal Peterka Michal Peterka | 30. srpna 2012 v 12:59 | Reagovat

Opět tu zaznívá několik flagrantních lží.

1/ I4 moc dobře věděla, že se zařízení bude měřit a měla spousty času dané zařízení nabídnout minimálně objednateli - telekomunikačnímu klastru.

2/ Naprosto cíleně a opakovaně zamlčuje, že ČMI a pan Šebek je NOTIFIKOVANÁ OSOBA a že UBNT MĚLO POVINNOST provést místní notifikaci, tak jak mu to uložila osoba pana Derbyho. Pokud to za ně provedl někdo jiný - Alcoma, je to pro UBNT absolutní ostuda a názor notifikované osoby pro ČR je teď pouze jeden a to: nevyhovělo. Kdyby kdyby jsou pouze tvrzení, která je již pozdě vyvracet

3/Tvrdit, že existuje něco jako mírné překročení je něco jako tvrzení, já jsem ho mírně zavraždil, nebo já jsem ji mírně udělal dítě.
Hodnoty masky jsou nepřekročitelné a právě proto je u každého zařízení prohlášení o shodě, které jednoznačně informuje, že zařízení prošlo serií elektronických testů a ty jsou v pořádku.
Ve skutečnosti je překročení v takovém rozsahu, ani že ani ze subjektivního hlediska jej nelze označit za mírné (leda že by autor byl absolutní laik), ale za naprosto odstrašující. Podobnou hrůzu jsem dlouho neviděl. 11 z 10 radiařů, kterým to ukážete z toho dostane epileptický záchvat, pokud by se pod to měli podepsat, že to je mírně.

4/Tvrzení, že se jedná o falzifikát je dle mého neskromného názor absolutní fabulace. Zařízení v prvních seriích jsem osobně viděl (vyráběly se ručně) a vyrobit jeho kopii je na úrovni vytvořit jiný originál, leda že by někdo měl podklady. Mohu ale z vlastní komunikace s lidmi kolem Firmy HOKI prokázat, že v době, kdy měl falzifikát vzniknou ani nevěděli, že nějaká PBM 10 Existuje.  Popisky na jednotlivých deskách jsou jednoznačně dělány američany (americké školní písmo). S klidem proto prohlašuji, že se jedná o výrobek firmy UBNT, což prokáze každá povrchní analýza.
Pokud by se jednalo o neprodejní vzorek,  ale prototyp, jednotka by tak byla i označena.

5/Je nesmysl tvrdit, že se jedná o kus určený jinam, protože Názor notifikované osoby se týká veškeré produkce, jak je uvedeno v manuálu a lež, že by někde existovala mírně jiná norma ETSI EN 302 217 je za hranou jakékoliv debaty.

6/Dle mých informací se stanoviskem CZ NB zabývá již rada ČTÚ

7/Dle mých informací o tom ví již i Ing. Študlar z ČOI. Pokud byste měli pocit, že jste poškozeni, nebojte se ČOI kontaktovat, ta musí na základě zákona o ochraně spotřebitele konat.

Přeji pěkný závěr tohoto horkého léta.

6 HOnzeen HOnzeen | 30. srpna 2012 v 14:05 | Reagovat

[1]: co čekat od tohoto zařízení, na propojení pár 5G AP je to dobré, na páteř bych to nikdy nedal.

7 Yarda Yarda | 30. srpna 2012 v 19:22 | Reagovat

[2]: Rikam ze to nefunguje tak jak klient ceka ne ze jsem debil a nevim co je to spektrak.

8 Yarda Yarda | 30. srpna 2012 v 19:31 | Reagovat

[3]:Samozrejme ze jsem zaplatil vice nez za UBNT jelikoz jde o kvalitu v tom co clovek potrebuje na provoz site. Nicmene vy srovnavate zarizeni na protokolu UDP ktery ve vetsine pripadu je na provozu nerelevantni vezmete si nekdy sniffer a kouknete kolik procent provozu prez pojitka je TCP a kolik UDP a pak srovnavejte zarizeni se sobe rovnymi takze v tomto pripade s technologiemi IEEE 802.11abgn a ne s FDD spoji spolecnosti Alcoma, Orcave a dalsich.

9 Jirka Novák Jirka Novák | E-mail | 30. srpna 2012 v 23:43 | Reagovat

Tak jsem přečetl těch pár diskuzí ohledně PBM10 a nám takový dojem, že nejvíce řve pan Peterka/Insider a pan Rejzek z Alkomy.  Skuteční profíci (třeba z Racomu nebo Summitu) nemají čas psát do diskuzí a testovat v TESTCOMU nějaká levná TDD pojítka. Takže se konečně ukazuje kdo je profík a kdo je uřvaný posera.

10 pepe pepe | 31. srpna 2012 v 0:19 | Reagovat

[9]:
a nebo jim taky jde o zachovani cistoty tohodle unikatniho pasma a ne jen o to vytriskat penize na cemkoliv co se da prodat :)
jinak me dojima to mirne prekroceni masky .... hezky to napsal pan peterka s tim sem mirne tehotna :D
kdyz me zastavej policajti ze jsem prekrocil rychlost i kdyz jen "mirne" tak mi vymerej taky " mirnou" pokutu kdyz ji prekrocim vicekrat tak me taky "mirne" vezmou ridicak .... zas se ukazuje ze normy jsou pro nektere jedince k tomu aby se pravidelne porusovaly protentokrat mirne pak mirne vice a nakonec se to stane pravidlem
Co stale ocenuji ze i kdyz je toto blog zamestnancu I4WIFI a ne oficilani stanovistak firmy na jejichz strankach se tyto nazory prezentuji tak to zatim nepromazavaj jako trebas ubnt na svem foru kde vam pri trosku ostrejsi reakci rovnou zabananuj ucet ... ale uz se k tomu taky postavte trosku chlapci rovne a uznejte ze tenhle produkt je tak trosku "mirne" slapnuti do exkrementu a cas a energie na obhajobu tohodle udelatka se da vyuzit daleko ucelneji ka prezentaci opravdu zajimavych produktu ktere v nabidce taky zajiste mate a uzivatele by to jiste ocenily ... je to tu jak na piskovisti kdyz chlapecek tvrdi ze jeho babovicka z kelimku od jogurtu je ta nej i kdyz kolem rostou krasne piskove hrady .... stejne chlapecek nakonec tajne pokukuje po tech uzasnej vytvorech , zabejvejte se tim jak tokovy hrad udelat radeji taky. Vsici nakonec oceni vic skupinku ktera hrad vytvori nez maleho urvanka kterej jen place nad svym kelimkovym vytvorem ...

11 pepe pepe | 31. srpna 2012 v 0:29 | Reagovat

Jeste me zaujala hodne tato veta ...Protože se i tentokráte podařilo firmě Alcoma vystrašit několik poskytovatelů internetu, kteří se v problematice podrobně nevyznají, uvádím opět věci na pravou míru..... toz by se meli vyznat pokud chteji poskytovat net jako profesionalni firma a ne jako garazisti a zbytecne zasirat vzduch tem kteri to mysli s poskytovanim vazne ..... doporucuji nastudovat spravne vyhlasky a normy a neposlouchat jen marketingove kecy prodejcu kterym jde v prvni rade jen o to prodat at je to cokoliv (i kdyby to byly susene exkrementy) .... boze jak by bylo na svete krasne kdyby lidi pouzivaly to co maj na krku :)

12 Žanka Žanka | Web | 31. srpna 2012 v 8:25 | Reagovat

Super, superko.

13 Breakman Breakman | 31. srpna 2012 v 8:54 | Reagovat

[7]: A jaks to cekal, kdyz tady pises, jak to nemuze fungovat z principu? Nechapu, zes to vubec kupoval.
[8]: No, samozrejme ze se to srovnava s FDD, jede to ve stejnem pasmu. Tady je proste a stale to jedno nedorozumeni: Nikdo nerika (ale opravdu nikdo), ze by to melo byt lepsi (nebo vykonnejsi) nez vsechny ty FDD spoje, ale pokud nekdo potrebuje prenaset data, na 5GHz se proste na site nevejde a FDD se mu nezaplati, muze byt PBM10 zajimavou alternativou.

14 pepe pepe | 31. srpna 2012 v 9:04 | Reagovat

Vubec by bylo dobre pokud by byly povine nejake zkousky z radioveho minima pro vsechny kdo chteji v oboru bezdratu neco podnikat ... plno isp sice trebas dobre rozumej sitarine ale o radiu vedi jen to co jim prodejci v letaku napisou .... usetrily by sme si vsici kopec casu s resenim kravin a polykanim zhovadilosti prodejcu ...neco jako takovej ridicak pro bezdrat

15 Breakman Breakman | 31. srpna 2012 v 9:06 | Reagovat

[10]: :) pepe, ty tvoje prirovnani! Jasne ze kdyz "mirne prekrocis" rychlost,  tak ti policajti neseberou ridicak. Velmi pravdepodobne te ani nezastavi. Srovnavat vylejzani z masky s tehotenstvim je srovnani analogoveho (tedy plynuleho, spojiteho) deje s ciste dvoustavovym. Takze zase jen ucelove placani nesmyslu. Nevim, nedokazu posoudit, jestli to "jen mirne" vylejza z masku jak tvrdi Klecka, nebo jestli to "leze jako prase" jak tvrdi mr. Peterka. Zjevne nejsem radiar, protoze se mi pri pohledu na ty grafy nezvedl kufr. To ale neni podstatne! Podstatne je to, ze na zaklade tehhle mereni rozhoduje CTU (tedy ne Klecka nebo Peterka), jestli je to zpusobile provozu. A to, ze tady Peterka zase mnohoznacne prohlasuje, ze CTU se tim uz zabyva, muze byt pravda, a nebo take ne. Dokud CTU nevyda jakekoli oficialni stanovisko, stale plati, ze PBM10 se muze legalne prodavat.
[11]: Jiste, i tohle muze byt forma konkurencniho boje. Naprosto nechapu, kde si uzurpujes pravo nekoho vyhanet z volneho pasma. To, ze jsi magor (v dobrem slova smyslu) a rozumis radium lepe nez ostatni, ti zadne takove pravo nezaklada. Naopak, tvoje podobne poznamky z tebe delaji jen arogantniho idiota (v tom spatnem slova smyslu).

16 Breakman Breakman | 31. srpna 2012 v 9:07 | Reagovat

[14]: Navrhni to CTU. Kdyz to Alcoma vyfutruje, muze to platit uz od letosniho rijna... :P

17 pepe pepe | 31. srpna 2012 v 9:30 | Reagovat

Musim delat prirovnani aby to pochopily vsichni i ti kteri se v radiu zas tak neorijentuji jak napsal pan Klecka :)...  sakra proc se serou do neceho o cem nemaj ani paru to nechapu ...
Nikoho z volneho pasma nevyhanim jen rikam ze by si kazdej kdo v tom chce neco delat mel povine udelat jakejsi ridicak aby mel vubec tucha jak to funguje a kdyz nebude dodrzovat o ridicak prijde ...a vynech prosim breakmane ted kecy o tom ze si nekdo uzurpuje volny pasmo ... na silnici taky bez ridicaku nemas co delat a pritom verejny komunikace jsou pro vsechny ... po chodniku si chod jak chces ale na silnici ( rozumej vyssi frekvence jak 2,4) si proste nastuduj potrebne predpisy sloz zkousky a pak si jezdi ... na 2,4 si delat ridicak je blbost protoze se pouziva hlavne indoor ..ale petka principielne je uz pro uziti uvnitr budov nevhodna ,( krom velkych hal bez prekazek ) takze odtud bych ridicaky zavedl ... lidi budou mit prehled s cim to vastne pracuji a nebudou tu blejt takovy nesmysle jako tu obcas ctu  :(

18 Breakman Breakman | 31. srpna 2012 v 9:44 | Reagovat

[17]: Tak jeste jednou: Navrhni to CTU. Kdyz to Alcoma vyfutruje, muze to platit uz od letosniho rijna... :P

BTW: Delej si klidne prirovnani, ale proc je delas tak blby?! To se pak tak trochu miji ucinkem a ti chudaci hloupi pak nevi, co si maji myslet. Kdyz delat osvetu, tak poradne! :)

19 1000 1000 | 1. září 2012 v 8:44 | Reagovat

[5]:
1. Prodeje v hajzlu.
2. Pásmo ve městech v hajzlu.

Konkurence půjde do hajzlu a tak afektovaně kvičí.

20 megalama megalama | 1. září 2012 v 12:59 | Reagovat

[19]: A to pásmo ve městech v hajzlu je teda ok?

Já fakt nechápu tenhle přístup. Pásmo 10 GHz je jako jakékoliv jiné pásmo VYČERPATELNÉ přírodní bohatství. Proto by se mělo "těžit" co nejefektivněji a nejohleduplněji. Tím, že se tam pustí lamy s levnými nekvalitními šroty, půjde to pásmo do prdele. Kdo na tom vydělá? Určitě ne konkurenční prostředí a určitě ne zákazník, protože licence budou ještě dražší než teď a to, co dříve šlo provozovat na 10G bez starostí o to, že mě někdo zaruší, už nepůjde.

Komu to prospěje?

21 Saridon Saridon | 1. září 2012 v 18:11 | Reagovat

[20]: Víš co Sašo? Jdi do p*dele!

22 kecy prdy beďary kecy prdy beďary | 2. září 2012 v 0:03 | Reagovat

Bohužel/bohudík podle informací "od zdroje" těch pbm10 bylo měřeno v Alcomě víc z různých kanálů a chovaly se  stejně špatně, ať z hlediska toho, jaký představují zdroj rušení na 9.8GHz i nepřípustného impulzního rušení vysílače do sousedních kanálů. Ukázalo se dokonce, že jedna z jednotek měla špatný vysílač v jedné polarizaci, ačkoliv zařízení bylo nové, takže o kvalitě výstupní kontroly u Ubiquity bylo lze možno úspěšně pochybovat. Zařízení bylo měřeno jedno, protože ostatní se chovají stejně a stálo by to jenom více peněz.
Co je spíš zajímavé a divím se, že už na to někdo nepoukázal,  že kromě titulní stránky měření pana Derbyho nikde jeho kompletní zpráva nebyla publikována a nikdo s ní nemává, takže není možné zjistit, k čemu došel a v jakém módu zařízení měřil. Tohle by měla i4 publikovat jako první.
Bez jasných faktů mi tedy komentáře od i4 se jeví jako pouhé kecy prdy beďary.

23 Jirka V. Jirka V. | E-mail | Web | 2. září 2012 v 17:08 | Reagovat

[14]:  souhlasím...

24 gigalama gigalama | 2. září 2012 v 18:50 | Reagovat

Mě se fakt zdá, že od začátku tohoto bazmeku a všech diskusí jsou lidi ještě blbější a stále si stojí za svým, jak je tento shit použitelný, ano je použitelný, ale nejspíš někam do dolů či sklepa, kde nezáří do éteru.
Fakt totu už nechápu.
Přeci když potřebuji mít dobrý spoj, tak už na to mám peníze a nemusím si kupovat tuto srajdu??
Fakt nevím co se tu řeší. Každý na začátku staví 5GHz a potom přechází na orcave, alcomu, sumit atd.. Proč by si proboha měl kupovat pojítko ve stejné kvalitě horšího 5GHz za stejnou cenu?
Nechápu, nechápu, nechápu.

25 Petr Petr | 4. září 2012 v 6:40 | Reagovat

A tady je například Jirous a jeho antény pro PBM 10  http://shop.ipmedia.cz/Default.asp?cls=spresenttrees&strid=298&stishowtype=1&scaid=5  :-)

26 gigalama gigalama | 4. září 2012 v 9:35 | Reagovat

[25]: no to je pěkné, ale stále je za tím ta wifina, která ten spoj silně degraduje, takže pro nás k ničemu na upgrade 5G spojů.

27 Bauhaus Bauhaus | 4. září 2012 v 10:49 | Reagovat

[26]: Pokud je Vám to u zadku, tedy se do toho neseru a nechám to používat jiné. Na blábolení máte vskutku času dost.

28 Osina Osina | 4. září 2012 v 14:02 | Reagovat

[25]: Nejsou to ty antény, co od nich úprkem utekl napřed Alcoma a potom hned Racom? Jsou dost děsný, na druhou stranu na MP dobrý

29 Petr Kapounek Petr Kapounek | E-mail | Web | 4. září 2012 v 23:18 | Reagovat

Jsem rád, že testovací spoj i4wifi potvrzuje naše dosavadní nepříjemná zjištění. Spoj má různý signál na jednotlivých chainech a asymetickou propustnost. Je tedy fuk jestli spoj pochází z "oficiální" distribuce nebo od jiného distributora - chová se stejně podivně. (těch podivností je více)

Má i4wifi nějaké vysvětlení, proč signál na chain0 a chain1 letí až o 10dB a proč je jiná propustnost DOWN/UP? Popř. informaci na čem závisí který směr jede lépe?

30 pepe pepe | 5. září 2012 v 21:16 | Reagovat

[27]:
Problem je od pocatku v zasade jeden ze ti jini pak ohrozej moje spoje ... protoze to dostanou do rukou neznalkove .. ale co tu povidam je to marny je to marny ....a je to marny ....

31 gigalama gigalama | 9. září 2012 v 21:55 | Reagovat

[29]: hehe
i4 by určitě přišla s tím že jste spoj špatně zaměřil v jedné polarizaci :D
jinak souhlas, je to naprostý důkaz že výroba rpobíhá nějakéma robůtkama v číně.

32 Breakman Breakman | 11. září 2012 v 11:23 | Reagovat

[31]: No tak dulezite je, ze uz v tom mas jasno! :)

33 pepe pepe | 18. září 2012 v 5:39 | Reagovat

a co rikate na tohle?

ETSI EN 302 217 2-2 v. 2.0.0

Systems in the scope of the present document are intended to operate only in full frequency division duplex (FDD). Time division duplex (TDD) applications are not in the scope of the present document

34 Sajmon Sajmon | 18. září 2012 v 10:22 | Reagovat

[33]: Přijde mi to jako něčí poslední zoufalost. Vytahovat draft verzi která kdoví jestli vůbec do roka bude v ETSI schválena (a v jaké finální podobě) a u nás následně vůbec kdy zakomponována do norem + jak se následně naloží se spoji uvedenými již do provozu :-). Tedy čiré spekulativní a demagogické zoufalství jednoho výrobce. Ale jako mu fandím snaží se držet taťkův Ruský bussiness nad vodou.

35 pepe pepe | 18. září 2012 v 10:58 | Reagovat

Spis bych nazval zoufalstvim nedavny vykrkik zde na blogu o tom ze v roce tusim 2015 budou 10ghz multipoint a jen pbm to dokaze :))) tohle bylo ciste konstatovani jak to vypada s etsi a pochybuju ze do toho keca nejaky cesky vyrobce  .... jen at si pripadni zajemci o istalaci tohoto zarizka poctou co je ceka  ... a vzhledem k tomu ze ctu se na tuto normu tez odkazuje tak je asi jasno ze tdd proste do vzduchu nebude v tomto pasmu vpousteno protoze je neefektivni ... tez bylo poznamenano v srni jaka je efektivita tohoto "verku"

36 Vilda Vilda | 18. září 2012 v 12:26 | Reagovat

Obecně se rok 2015 bere jako přinejmenším problematický pro FDD potažmo nově i TDD spoje. Ohánět se tím je prohra pro obě strany - křičící výrobce s jejich zastánci FDD počínaje i ty co za pár korun nasazují méně výkonné TDD spoje. Jak to přesně bude se neví, ale asi se něco skutečně potom změní na nátlak EU - když ještě bude nějaká EU. Hlavní démonolog tažení proti TDD v pásmu 10GHz sice poslal na foru isp citaci z chystané změny ETSI EN 302 217-2-2 v. 2.0.0 , jenže ta má platit kdoví kdy - etsi předpokládá datum 17.7.2013 pokud vše půjde jak má - to většinou bývá později proti předpokladu. Vlastní zakomponování do stávající legislativy vidí křišťálově čistě opět jen nějaký démonolog a jak to vše dopadne je ještě skoro stejně daleko jako ten rok 2015.

37 walkeer walkeer | E-mail | 18. září 2012 v 14:12 | Reagovat

PBM10 bude po harmonizaci pasma 10GHz nepouzitelna, protoze nova norma jiz pocita pouze se zarizenima FDD:
http://webapp.etsi.org/workprogram/Report_WorkItem.asp?wki_id=34195

bod 11) FDD systems only

jedna se o 'mandatory' pozadavek, je tedy temer jiste ze bude i ve finalnim zneni.

38 Walkeer Walkeer | E-mail | 18. září 2012 v 14:13 | Reagovat

podle pismene 11) je v nove pripravovane harmonizacni nrome REN/ATTM-04018 pocitano pouze s FDD systemama, PBM10 tedy bude mimo hru. Pozor na to

39 Michal Peterka Michal Peterka | 18. září 2012 v 15:15 | Reagovat

Spasibo molodci,

ja zoufalěc vas na kolěnou prasím, přestaňte úž tó húljiť.  Opravdu mě nenuťte oslovit ECC a dostat z nich stanovisko k aplikaci ETSI EN 302 217 s direktivou, jenom si přihoršíte. Jisté je, že ČTÚ, potažmo ředitel odd. spektra řekl, že není plán roku 2015 cokoliv měnit (osobní rozhovor  minulý pátek).
Jestli to je zoufalost nebo ne, nechť posoudí jiní. Je důležité že to čtete a v žádném případě již nemůžete zůstat v dobré víře, že jste o tomto faktu při nákupu nových zařízení nevěděli.. To že si koupíte něco na půl roku, nebo na rok, je úplně jedno.
S privětom Vaš Míša

Pazor, rúska mafije má pŕsty už i v ETSI, mate se na co těšit.

40 pepe pepe | 18. září 2012 v 21:12 | Reagovat

Michal je dnes v dobre nalade :)))

41 Seržant Seržant | 19. září 2012 v 20:50 | Reagovat

Opravdu mne nebaví číst tyhle rádoby výkřiky do tmy, kdy si kdejaká výrobní garáž otevírá šampus z příští sklizně, která kdoví jak ještě dopadne. Přijde mi to jako čiré zoufalství nic víc.

42 MP MP | 20. září 2012 v 11:21 | Reagovat

[41]: Bavit tě to nemusí, je důležité, že si to připouštíš.. I to je pokrok

43 Seržant Seržant | 20. září 2012 v 14:03 | Reagovat

[42]: Připouštím si pouze že je zde stále někde v relativně vzdálené budoucnosti možnost změny dané normy. Ale oslavovat to a bouchat šampus z kdovíjaké příští úrody hroznů je fakt ubohé...no prostě garážista stébla chytající se a neznalý formálních procesů :).

44 pepe pepe | 20. září 2012 v 14:29 | Reagovat

[41]: Tak to necti :D

45 Coach Factory Coach Factory | E-mail | Web | 21. září 2012 v 8:03 | Reagovat

caili0921Nový web bude věnován čistě jen tématu zdravotnické záchranné služby.

46 Vašek Vašek | 21. září 2012 v 9:23 | Reagovat

Rozumím tomu dobře, že PBM10 nikdo nezastaví a je legální minimálně na rok?

47 MP MP | 21. září 2012 v 9:39 | Reagovat

[46]:  Myslím žes to moc nepochopil.. Už teď je jasné, že norma ETSI 302 217 2-2 je čistě duplexní. Nikdy tedy nepředpokládala simplexní zařízení. A když ho nepředpokládala, tak nemůže ani existovat validní prohlášení o shodě..

48 Vašek Vašek | 21. září 2012 v 12:08 | Reagovat

Děkuji za vysvětlení. Je toto názor také ČTU? Na poslední konferenci v Srní bylo jasně panem Duchoněm řečeno že proti PBM10 nic nemají a ani nehodlají mít. Změní tedy pouhý návrh nové ETSI normy něco na současném stavu a pokud ano tedy kdy?

49 MP MP | 21. září 2012 v 16:30 | Reagovat
50 MP MP | 21. září 2012 v 16:36 | Reagovat

Ale tohle už není starost ČTÚ, ale České obchodní inspekce. ČTÚ řeklo: ETSI EN 302 217. Zařízení musí být dle té normy posouzeno a být na něho vydáno prohlášení  shodě. Pokud vydavatel prohlášení o shodě vědomě o zařízení zkreslil informace, nebo si dostatečně neudělal představu o tom, pro co je norma určena, není to o ČTÚ, ale ČOI. Libovolný jeden majitel toho zařízení může ČOI kontaktovat a ta na základě zákona o ochraně spotřebitele provede šetření. Nemohu předjímat, jak dopadne, ale jako výrobce mohu prohlásit, že bych takové zařízení nikdy ani nezkusil notifikovat, protože je to uplně to samé, jako když do nafťáku nalijete benzín. Prostě to k sobě nepatří..

51 Breakman Breakman | 21. září 2012 v 16:49 | Reagovat

[50]: Chapu, pane MP, vase stanovisko je zcela zrejne.

Nicmene vse ostatni jsou vase dohady, otazky vykladu, atd...

Takze zase silne reci, ktere si jen tezko nekdo mze overit, ze?

52 pepe pepe | 21. září 2012 v 18:01 | Reagovat

[48]:
No presne takhle to z ctu nerekli , kdyz dojde na pbm10 tak se kroutej jak zizaly na horky plotne a prehazujou to jak horkej brambor , jak pise mp je to uz otazka na coi a nebo pockame na nvou etsi a pak uz to bude jasne jak facka :)

53 Salesman Salesman | 21. září 2012 v 18:08 | Reagovat

[50]:
NO pan Derby je krytý v té době platnou ETSI 302 217 která TDD přímo nezakazovala. Pokud se schválí nová podoba znění dané normy kde TDD bude zakázáno a pokud následně bude na toto konto vydána nová VO reflektující tuto změnu, může se PBM10 u nových nebo možná i stávajících spojů zakázat. Předpokládám ČOI se obrátí meziresortně na ČTU a požádá je o výklad. Tedy názor ČTU je a bude směrodatný. Předpokládám že pár dnů už leží na ČOI daný dotaz. Zajímalo by mne jak úřad ve stanovené lhůtě odpoví, selským rozumem mi zatím vyplívá že úřad se nemže opřít o návrh normy budoucí, ale brát v potaz normu současnou a TDD nezakazuje. Nechám se ale překvapit, jedno udání už Alcoma na i4wifi ve spojitosti s PBM10 dala uvidí se jak dopadne tentokrát.

54 pepe pepe | 21. září 2012 v 19:01 | Reagovat

ano typicky lidska vychcanost , co neni primo zakazano to je povoleno , zdravej rozum zahodte koukejte jen kratkodobe ziskat , dlouhodobe mysleni boli na to kaslete konzumujte uzivejte jen at se kola trhu toci dal .... a pak se divime a reptame ze je milion prikazu a zakazu a prikazu ... kdyz holt lidi nepremjslel a jen vycuravaj kde to jde tak se pak nedivej ... a nejlepsi na konci kazdyho pruseru je ze prijde nekdo kdo rekne ja vam to rikal ..ale je oznacen za teho spatneho kdyz to rika a za hajzla kdyz to rekne kdyz ej pruser ....kratkodobej zisk zas vitezi nad dlouhodobou pohodou :(

55 Viktor Viktor | 21. září 2012 v 19:21 | Reagovat

[54]: Aneb když to nejde jak chci já, tak jsou všichni idioti a právo neprávo musí být po mojem - je to přeci selský rozum. Aneb tedy táhni za volama sedláku:)

56 pepe pepe | 22. září 2012 v 10:41 | Reagovat

[55]:
tak tedy po tvem ... komu neni zhury dano v apatyce nekoupi :D

57 Breakman Breakman | 24. září 2012 v 8:50 | Reagovat

[54]: pepe, predvadis tu zcela klasicky dvoji metr...

58 pepe pepe | 24. září 2012 v 14:23 | Reagovat

[57]:
v cem dvoji metr? proc dvoji metr?

59 Martin Martin | 4. října 2012 v 14:29 | Reagovat

[28]: Ja tyto anteny uspesne pouzivam nekolik let k spojum Alcoma be jakykoliv problemu. Racom tyto anteny nadale pouziva jen hlavni distributor spoju Ray (Vanco) radeji dodava jakesi anteny z Ciny protoze jsou levnejsi.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama