Radioaktivita

Další účet za „radioaktivní elektřinu“.

25. listopadu 2012 v 18:21 | Foton
V roce 2013 bude elektrická energie dodávaná od monopolních operátorů opět dražší. Navíc k ceně elektřiny můžete přičíst vaše nedobrovolné sponzorské příspěvky na krytí nákladů za slepou cestu zvanou "výroba elektřiny z jádra".

Nedobrovolný příspěvek zahrnuje solidární příspěvek České republiky na úhradu nákladů černé díry - výstavby nového krytu nad explodovaným reaktorem jaderné elektrárny Černobyl.

Reaktor v Černobylu dostal nový kryt, platila ho i Česká republika

Je zajímavé sledovat jak tato černá díra roste a polyká čím dál tím více peněz. Původní náklady měly být 800 000 000 EUR. Zpráva z dubna 2012 již mluví o 935 milionech EUR.


Aktuální informace z října již hovoří o miliardě EUR.


Kdo jsou "ti invertoři". Což pak to nejme my obyčejní občané, kteří to všechno zaplatí?

A jak to často bývá, konečný účet v roce 2015 si troufneme odhadnout na 1.2 miliardy nebo i 1.4 miliardy EUR.

Teďka si sami spočítejte, kolik elektrické energie by mohlo být vyrobeno a uskladněno, kdyby tyto samé peníze byly investovány do solárních panelů a stacionárních lithiových baterií!

Navíc slyšeli jste někdy o tom, že by nějaký solární panel explodoval a zamořil své okolí radioaktivním spadem na stovky kilometrů daleko?

Nehoda a exploze v jaderné elektrárně není něco, co snad nepřijde. Všichni odborníci na jadernou techniku vědí, že riziko nehody není "zda přijde nebo nepřijde, ale pouze KDY přijde."

Dokážete si tipnout, kdy přijde nehoda v jaderné elektrárně Temelín nebo Dukovany? Možná je to blíže než si myslíte.

Fuj, fuj, fuj. Třikrát fuj nekonečnému dotování jaderného průmyslu z kapes obyčejných občanů.

Co můžete dělat Vy?

  • Zajímat se o to jak si sami vyrábět elektřinu bez potřeby nakupovat elektřinu z veřejné sítě od monopolních dodavatelů.

    Pokud přestanete odebírat elektřinu od monopolních dodavatelů, zhatí jim to plány na provozování stávajících a výstavbu nových jaderných elektráren.


Další informace


Japonci věřili své vládě. Komu uvěříte vy?

3. dubna 2012 v 0:19 | Respekt
Když postihlo Japonsko zemětřesení a následné záplavy, všichni upírali pozornost k poškozené jaderné elektrárně Fukušima. Provozovatelé elektrárny i vládní činitelé stále dokola uklidňovali občany své země, že se vlastně nic nebezpečného neděje:

"Kvůli možnému přehřátí jaderného reaktoru v oblasti Fukušima vyhlásilo Japonsko stav jaderného nebezpečí. Vláda přiznala, že má problémy s jeho chlazením a evakuovala lidi žijící v blízkosti elektrárny. Slo o preventivní opatření a experti ujišťují, že na vyřešení situace je dost času. Situaci prý mají pod kontrolou."


Jaká však byla situace ve skutečnosti?

Podrobnosti si přečtěte v článku Martina Uhlíře "Fukušima jako druhý Černobyl":

I dnes málokdo ví, že Japonsko tehdy stálo na prahu jaderné katastrofy a že bylo málem evakuováno celé Tokio. Jen díky odvaze a obětování několika statečných lidí se předšlo katastrofě.

Proč japonská vláda lhala svým občanům a celému světu? Důvod je jednoduchý - v takových chvílích je nejdůležitější zabránit panice a mezinárodním problémům a to i za cenu obětí na životech.

Vezměme si z toho ponaučení - až nám naše vláda bude po nějaká "drobné" poruše na JE Temelín či Dukovany tvrdit, že vše je pod kontrolou, budete jí věřit?

My v i4wifi určitě ne. Jsme vybavení vlastními prostředky, jak kdykoliv a levně zkontrolovat úroveň radiace:

Radioaktivita je všude kolem nás

30. března 2012 v 14:35 | Martin
Není to tak dávno, co na našem území fungovaly areály pro úpravu uranových rud nebo uranové doly samotné. Vedle drastického způsobu získávání uranu za pomoci kyselin, které byly nejdříve čerpány do země a pak vypouštěny do nekrytých a nezabezpečených odkališť, se stále ještě na těchto území setkáváme s radiací. Největším nebezpečím je pak prach šířený větrem z těchto území do všech míst naší země.


Jak je z uranové mapy patrné, tento problém týká celého území České Republiky.

Největší hrůza Jihočeského kraje je pak bývalá chemická úpravna uranové rudy, která se rozkládá mezi obcemi Mydlovary, Zahájí, Olešník, Nákří a Dívčice, poblíž města Zliv, cca 20 km od jaderné elektrárny Temelín, Českých Budějovic a Vodňan.

Úpravna uranových rud, MAPE Mydlovary, byla provozována v letech 1962 až 1991 a prakticky veškerý zpracovaný Uran byl vyvážen do tehdejšího SSSR. Nyní je obrovskou ekologickou zátěží Jihočeského kraje a přes "sanační" postupy (zavážení odkališť starými pneumatikami a elektrárenským popílkem), areál stále obsahuje a ještě dlouho obsahovat bude, velmi radioaktivní materiál.

Podívejte se na dokumentační videa o MAPE Mydlovary:


A dvě spíše expresivní záležitosti:

Problém radioaktivity se však netýká pouze těchto oblastí, ale s jejím výskytem se lze setkat kdekoliv, i na místech, kde by to člověk opravdu nečekal. Jedním z odstrašujících případů je i nedávný výskyt radioaktivity na dětském hřišti v Praze - Podolí. Více se o události dozvíte zde.

Dlouhodobé působení radiace vyšší, než povoluje norma, je pro každého skutečnou zdravotní hrozbou. Jednotkou, která určuje vliv radioaktivního záření na lidský oragnismus je Sievert (Sv). Jedná se podíl množství absorbované energie v určité hmotnosti a v závislosti na daném druhu ionizujícího záření.

Ionizující záření, ve formě jak dlouhodobého slabého, tak i krátkodobého intenzivního ozáření, má negativní účinky na člověka a ostatní živé organismy. Působí-li na biologický materiál, dochází k absorbci ionizujících částic nebo vlnění atomy daného materiálu. To způsobuje vyrážení elektronů z jejich orbit a tvorbu negativně nabitých aniontů. Ionizované části molekul se stávají vysoce reaktivními a vedou k řadě chemických reakcí, které buňku buď rovnou usmrtí, nebo vedou ke změnám genetické informace (reakce radikálů s DNA způsobuje porušení fosfodiesterových vazeb a tím zpřetrhání jejího řetězce)

Pro lidský oragnismus je tedy podstatná celková dávka absorbovaného záření za určitou dobu. Každý tak může být vystaven záření, aniž by o tom tušil a s postupem času přesáhl dávku, která již ovlivňuje zdraví.

Jak tedy zjistit, zda se nepohybuji v nebezpečné oblasti nebo nemám ve svém okolí nebezpečné předměty?
Cenově dostupným řešením je indikátor ionizujícího záření, kterým lze spolehlivě zjistit, zda se v našem okolí takové předměty nevyskytují.
V posledním půl roce jsme se touto tematikou intezivně zabývali a testovali přístroje pro detekci radioaktivity. Jako nejpřesnější s výborným poměrem cena/výkon jsme vybrali model LK-3600. Indikátor jsme vyzkoušeli a porovnali s cejchovaným dozimetrem RADOS. Měřen byl neškodný pokusný zářič s několika miligramy Cesia 137. Indikátor dosáhl prakticky stejných výsledků, jako profesionální kalibrovaný měřák za desítky tisíc Kč.

Video z měření naleznete zde: http://www.youtube.com/watch?v=-IITPcl3Dbw

S indikátorem jsme také zavítali do areálu bývalého MAPE Mydlovary, kde se vyšší úroveň radiace potvrdila:


Zajímalo by Vás:

- zda Váš dům není postaven z radioaktivního materiálu? (dříve se do stavebních drtí přidávala hlušina vytěžená z uranových dolů...)
- zda není ve Vašem starém budíku na poličce v kuchyni použita nebezepčná radioaktivní fosforeskující barva?
- zda skládka komunálního odpadu ve vaší obci neobsahuje radioaktivní odpad?

Chraňte sebe i své blízké před působením radiace a pořiďte si cenově dostupný indikátor LK-3600.
 
 

Reklama